Lloyd’s Coffee House

Lloyd’s Coffee House – mały sklep-kawiarenka należący do Edwarda Lloyda w Londynie, przy Lombard street. W latach 1688–1726 miejsce spotkań kupców i armatorów, w którym spekulowano w związku z transportem morskim. Wkrótce kawiarenka stała się pierwowzorem parkietu giełdy asekuracyjnej.

Tradycyjnie, na pamiątkę miejsca narodzin instytucji asekuracji, do dnia dzisiejszego ludzi brytyjskiego środowiska ubezpieczeniowego zwykło się nazywać „Lloydsami” (ang. Lloyd’s).

Spadkobiercami „Lloyd’s Coffee House” są:

Nie ma natomiast żadnych powiązań pomiędzy „Lloyd’s Coffee House” i Lloyds Bank.