Lubienieccy

Lubienieccy – polskie rody hrabiowskie używające herbu Rola i herbu Sas

herb Rola

Lubienieccy herbu RolaEdytuj

Imię i nazwisko Okres życia Opis osoby
Jan Lubieniecki
1651 – 1714
biskup bakowski, dominikanin.
Jan Kanty Adam Lubieniecki
1764 - 1845
deputat na trybunał, poseł na sejm, poseł na sejm Księstwa Warszawskiego, ojciec Hipolita Lubienieckiego
Hipolit Lubieniecki
1808 - 1864
ppor. Krakusów, uczestnik Powstania listopadowego, pradziadek mjr. Henryka Dobrzańskiego "Hubala", ojciec Włodzimierza Lubienieckiego
Włodzimierz Lubieniecki
1844 - 1912
uczestnik Powstania styczniowego, dziadek mjr. Henryka Dobrzańskiego "Hubala",ojciec Marii hr. Lubienieckiej
Maria hr. Lubieniecka
1871 - 1950
matka mjr. Henryka Dobrzańskiego "Hubala"
Stanisław Lubieniecki młodszy
1623 - 1675
astronom, historyk i pisarz
 
herb Sas

Lubienieccy herbu SasEdytuj

Imię i nazwisko Okres życia Opis osoby
Walerian Lubieniecki
1561 - 1617
biskup bakowski, bernardyn.
Teodozy Lubieniecki
1698 - 1751
unicki biskup łucki i ostrogski