Ludność Radomia

Ten artykuł jest częścią cyklu artykułów o Radomiu
herb Radomia
 • 1564 - 1 800 (szacunkowo na podstawie materiałów z lustracji)
 • 1629 - 840 (szacunkowo na podstawie materiałów z lustracji)
 • 1660 - 395 (szacunkowo na podstawie materiałów z lustracji)
 • 1765 - 1 370 (szacunkowo na podstawie materiałów z lustracji)
 • 1811 - 2 550 (na podstawie przeprowadzonego spisu)
 • 1820 - 3 869
 • 1827 - 4 302
 • 1857 - 7 962
 • 1880 - 15 599
 • 1893 - 24 961
 • 1897 - 26 906
 • 1906 - 42 476
 • 1910 - 48 934
 • 1921 - 61 599 (spis powszechny)
 • 1931 - 77 902
 • 1938 - 90 059
 • 1939 - 90 000
 • 1946 - 69 455 (spis statystyczny)
 • 1950 - 80 298 lub wedle innych danych opartych także na materiałach GUS 84 429 (spis powszechny)
 • 1955 - 118 120 lub wedle innych danych 116 647 (po poszerzeniu granic miasta i wchłonięciu ludności w liczbie: 13 545)
 • 1958 - 127 092
 • 1960 - 130 116 (spis powszechny)
 • 1961 - 134 900
 • 1962 - 137 500
 • 1963 - 139 700
 • 1964 - 142 100
 • 1965 - 143 814
 • 1966 - 146 000
 • 1967 - 151 400
 • 1968 - 153 400
 • 1969 - 155 700
 • 1970 - 159 480 (spis powszechny)
 • 1971 - 161 239
 • 1972 - 164 600
 • 1973 - 166 900
 • 1974 - 169 958
 • 1975 - 175 274
 • 1976 - 179 800
 • 1977 - 183 600
 • 1978 - 184 000 (spis powszechny)
 • 1979 - 187 600
 • 1980 - 191 053
 • 1981 - 194 381
 • 1982 - 198 015
 • 1983 - 201 012
 • 1984 - 213 543
 • 1985 - 216 461
 • 1986 - 219 135
 • 1987 - 221 759
 • 1988 - 223 920 (spis powszechny)
 • 1989 - 226 317
 • 1990 - 228 487
 • 1991 - 229 646
 • 1992 - 230 374
 • 1993 - 231 626
 • 1994 - 232 286
 • 1995 - 232 649
 • 1996 - 232 823
 • 1997 - 232 636
 • 1998 - 232 262
 • 1999 - 230 704
 • 2000 - 230 492
 • 2001 - 229 987
 • 2002 - 229 081 (spis powszechny)
 • 2003 - 228 290
 • 2004 - 227 613
 • 2005 - 227 018
 • 2006 - 225 810
 • 2007 - 224 857
 • 2008 - 224 226
 • 2009 - 223 397
 • 2010 - 221 658
 • 2011 - 220 602 (spis powszechny)
 • 2012 - 219 703
 • 2013 - 218 466
 • 2014 - 217 201
 • 2015 - 216 159
 • 2017 - 215 020
 • 2018 - 214 566
 • 2019 - 213 029

Wykres zmian liczby ludnościEdytuj

Powierzchnia RadomiaEdytuj

 • 1995 - 111,71 km²
 • 2006 - 111,80 km²

BibliografiaEdytuj

 • Lata 1939-1979 - Roczniki statystyczne GUS
 • Lata 1980-1994 - Roczniki demograficzne GUS
 • Lata 1995-2019 - Bank Danych Lokalnych GUS
 • Praca zbiorowa pod redakcją Jerzego Jędrzejewicza Radom. Szkice z dziejów miasta Wydawnictwo Arkady Warszawa 1961 - dla lat 1564-1939 i odmiennych danych w latach 1950, 1955 oraz dla roku 1958