Młodzież Wielkiej Polski

Młodzież Wielkiej Polskiorganizacja młodzieżowa Obozu Narodowego okresu międzywojnia.

Tablica upamiętniająca członków AK, NOW i MWP na budynku byłego więzienia NKWD w Sanoku

MWP została założona w 1932 roku, terenem jej działalności były szkoły średnie. Po wybuchu II wojny światowej jej działacze podjęli walkę z okupantami[1]. Na początku 1945 roku reaktywowana w antykomunistycznej konspiracji. Rozbita przez UB w 1946.

Grupa Młodzieży Wielkiej Polski związana z Narodowo-Ludową Organizacją Wojskową teoretycznie była odrębną organizacją występującą pod własną nazwą. Praktycznie stanowiła ona część składową NLOW i samodzielnej, na zewnątrz widocznej działalności nie prowadziła. Większość jej członków należała zarazem do wspólnej dla obydwu odłamów Stronnictwa Narodowego wojskowej organizacji konspiracyjnej - Narodowej Organizacji Wojskowej. Spośród przedwojennego kierownictwa MWP znajdowali się Jerzy Grabowski, Tadeusz Łabędzki i Tadeusz Zawadziński[2].

Przypisy edytuj

  1. Lucyna Kulińska: Związek Akademicki Młodzież Wszechpolska i Młodzież Wielkiej Polski w latach 1922-1947. Warszawa: Ars Politica, 2004, s. 55. ISBN 83-919560-3-2.
  2. Bogdan Hillebrandt: Konspiracyjne Organizacje Młodzieżowe w Polsce 1939 - 1945. Warszawa: Książka i Wiedza, 1973, s. 303.

Bibliografia edytuj

  • Lucyna Kulińska: Związek Akademicki Młodzież Wszechpolska i Młodzież Wielkiej Polski w latach 1922-1947. Warszawa: Ars Politica, 2004. ISBN 83-919560-3-2.
  • Bogdan Hillebrandt: Konspiracja młodzieży w okupowanej Polsce. Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1985. ISBN 83-03-01018-2.
  • Bogdan Hillebrandt: Konspiracyjne Organizacje Młodzieżowe w Polsce 1939-1945. Warszawa: Książka i Wiedza, 1973.