Otwórz menu główne

Młyny węglowe – młyny stosowane są w energetyce przy eksploatacji kotłów wyposażonych w palniki, w których węgiel spalany jest w postaci pyłu.

Podział młynów węglowych.

  • młyny szybkobieżne (n = 400-1500 obr./min)
- młyny bijakowe
- młyny wentylatorowe
  • młyny średniobieżne (n = 30-150 obr./min)
- młyny pierścieniowo-kulowe
- młyny misowo-rolkowe
- młyny talerzowo-rolkowe
- młyny walcowe
  • młyny wolnoobrotowe (n = 15-30 obr./min)
- młyny bębnowo-kulowe

Młyny szybkobieżneEdytuj

Młyny szybkobieżne mielą węgiel uderzając cząstki węgla podczas wpadania do młyna przez kanał zasypowy. Młyn wentylatorowy jest jednocześnie wentylatorem powietrza pierwotnego – łopatki wentylatora wyłożone blachami pancernymi stanowią jednocześnie element mielący. Młyn bijakowy posiada dodatkowo zainstalowane bijaki w postaci młotków przegubowo mocowanych na tarczy. Młyny szybkobieżne przeznaczone są do mielenia węgla brunatnego o ziarnistości 0-30 mm i maksymalnej wilgotności 65%, oraz do węgla kamiennego. Wydajność ich wynosi do 150 t/h.

Młyny średniobieżneEdytuj

Młyny średniobieżne rozdrabniają węgiel przez miażdżenie pomiędzy pierścieniami i kulami, misą i rolkami lub talerzem i rolkami.

Młyny wolnobieżneEdytuj

Młyny wolnobieżne instaluje się w centralnych młynowniach i w układach z pośrednim zasobnikiem pyłu. Ich podstawową zaletą jest niewielka moc potrzebna do napędzania – młyn taki może pracować w dolinie nocnej a w szczycie jest odstawiany.

Analiza techniczno-ekonomicznaEdytuj

Dla kotłów energetycznych o dużym czasie użytkowania (powyżej 6000 h/rok) do przemiału węgli kamiennych najbardziej przydatne są młyny średniobieżne pracujące w układach indywidualnych. Dla kotłów szczytowych o małym czasie użytkowania najbardziej ekonomiczne jest rozwiązanie z wentylatorowymi młynami szybkobieżnymi.

źródło: Politechnika Śląska Dr inż. Andrzej Walewski KOTŁY PAROWE I SIŁOWNIE CIEPLNE Gliwice 2000