Palnik jest urządzeniem technicznym, przeznaczonym do wytwarzania wysokich temperatur poprzez spalanie gazu, względnie innego paliwa.

Dysza palnika Bunsena
Różne kolory i kształty płomienia palnika Bunsena

Paliwo jest mieszane przed lub wewnątrz dyszy, która służy do odpowiedniego ukierunkowania mieszanki zasilającej. Spalanie następuje w otaczającym powietrzu (np. palnik Bunsena) lub czystym tlenie (np. palnik acetylenowo-tlenowy).

Najczęściej palnik zasilany jest paliwem o podwyższonym ciśnieniu. Ma to na celu:

  • zapobieżenie cofania się płomienia palnika do źródła zasilania
  • zwiększenie ilości paliwa dostarczanego do strefy spalania przy zmniejszonej objętości pojemnika, a tym samym zwiększenie temperatury spalin i zwiększenie ergonomii używania palnika.

Maksymalna temperatura płomienia występuje w pewnej odległości od dyszy. W miejscu styku jaśniejszego płomienia a ciemniejszego. Na dolnym rysunku widać jak zmienia się kształt i kolor płomienia w palniku Bunsena w zależności od stosunku paliwa do powietrza. Najwyższą temperaturę ma płomień o kolorze jasnoniebieskim (płomień nr 4).

Palniki są szeroko stosowane w gospodarstwie domowym, m.in. w kuchenkach gazowych i urządzeniach do karmelizacji cukru), w chemii czy mikrobiologii do ogrzewania probówek i preparatów oraz w technice do lutowania, spawania, cięcia metali.