Macerały

Macerał – podstawowy wyróżnialny mikroskopowo składnik węgla, analogiczny do minerału w skałach nieorganicznych, lecz niemający formy krystalicznej i stałego składu chemicznego.

Podział macerałówEdytuj

Ze względu na pochodzenie:

  1. macerały pochodzące z tkanki drzewnej i korkowej – witrynit, fuzynit, semifuzynit
  2. macerały z materiału roślinnego, innego niż tkanka drzewna – egzynit, rezynit, sklerotynit
  3. macerały z niezidentyfikowanych tkanek roślinnych – mikrynit

Macerały węgla brunatnegoEdytuj

(według PN-79/G-04529)

Grupa macerałów Podgrupa macerałów Macerał
huminit humotelinit tekstynit
ulminit
humodetrynit atrynit
densynit
humokolinit żelinit
korpohuminit
liptynit . sporynit
kutynit
rezynit
suberynit
alginit
liptodetrynit
chlorofylinit
bituminit
inertynit . fuzynit
semifuzynit
makrynit
sklerotynit
inertodetrynit

Macerały węgla kamiennegoEdytuj

(według ICCP)

Grupa macerałów Macerał i jego symbol Submacerał Odmiana macerału
witrynit telinit kolotelinit kordaitotelinit
fungotelinit
ksylotelinit
sigillariotelinit
kolinit telokolinit .
żelokolinit
desmokolinit
korpokolinit
detrowitrynit . .
liptynit sporynit . makrosporynit
mikrosporynit
kutynit . tenuikutynit
krassikutynit
rezynit . rezynit terpenowy
rezynit lipidowy
rezynit wtórny
alginit . pila-alginit
reinschia-alginit
suberynit . .
bituminit . .
liptodetrynit . .
inertynit fuzynit pirofuzynit .
degardofuzynit
fuzynit metamorficzny
fuzynit pierwotny
semifuzynit .
makrynit .
sklerotynit fungosklerotynit plektenchyminit
korposklerotynit
pseudokorposklerotynit
inertodetrynit . .
mikrynit

Przegląd macerałówEdytuj

BibliografiaEdytuj

  • Wacław Ryka, Anna Maliszewska, Słownik petrograficzny, Warszawa: Wydawnictwa Geologiczne, 1982, ISBN 83-220-0150-9, OCLC 69507580.
  • Kruszewska K., Dybova-Jachowicz S., Zarys petrologii węgla, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1997.