Maciej ze Starej Łomży

biskup katolicki

Maciej ze Starej Łomży herbu Rawicz (ur. ok. poł. XV w., zm. przed 12 września 1505 roku) – biskup kamieniecki i chełmski, sekretarz królewski za panowania Kazimierza IV Jagiellończyka w latach 1469-1479, kanonik lwowski, proboszcz w Bóbrce, Busku i Kołomyi[1].

Maciej ze Starej Łomży
Herb duchownego
Data i miejsce urodzenia

ok. 1450
Stara Łomża

Data śmierci

przed 12 września 1505

Biskup kamieniecki
Okres sprawowania

1484–1490

Biskup chełmski
Okres sprawowania

1490–1505

Wyznanie

katolicyzm

Kościół

rzymskokatolicki

Sakra biskupia

19 marca 1484

Życiorys edytuj

Urodził się w Starej Łomży. Wstąpił do zakonu we Lwowie. Został kanonikiem lwowskim, a zarazem - pisarzem na dworze Kazimierza Jagiellończyka, z którego wsparcia został biskupem (19 marca 1484 r.). Przez sześć lat sprawował swój urząd w diecezji kamienieckiej (za jego pontyfikatu wybudowano 5 kościołów w Kamieńcu Podolskim[2]).

14 marca 1490 r. otrzymał we władanie biskupstwo chełmskie. Z chwilą objęcia władzy w diecezji przystąpił w pierwszej kolejności do ponowienia starań związanych z przeniesieniem stolicy biskupiej z Chełma - do Krasnegostawu. Miasto to przewyższało Chełm, który zniszczony był przez wojny i pożary. W związku z tym bardziej Krasnystaw nadawał się na siedzibę biskupstwa. Wyjednał u Kazimierza Jagiellończyka zgodę na przeniesienie katedry, kapituły i własnej rezydencji do Krasnegostawu. Prawa katedry otrzymał dotychczasowy krasnostawski kościół parafialny pod wezwaniem Wszystkich Świętych. Król wydał specjalny dokument w tej sprawie 26 czerwca 1490 r. Potrzebna w takich przypadkach zgoda Stolicy Apostolskiej została uzyskana prawdopodobnie za panowania Jana Olbrachta w 1494 r. Pomimo zmiany stolicy biskupiej zachowana została dawna nazwa diecezji chełmskiej.

Podpisał dekret elekcyjny Aleksandra Jagiellończyka na króla Polski 3 października 1501 roku[3]. Był sygnatariuszem unii piotrkowsko-mielnickiej 1501 roku[4].

Zobacz też edytuj

Przypisy edytuj

  1. Piotr Nitecki, Biskupi Kościoła w Polsce w latach 965-1999. Słownik biograficzny, Warszawa 2000, s. 273.
  2. Kamieniec Podolski, [w:] Słownik geograficzny Królestwa Polskiego, t. III: Haag – Kępy, Warszawa 1882, s. 761.
  3. Halina Hofmanówna, Dekret elekcyjny króla Aleksandra z dn. 3 października 1501 roku. Przegląd Historyczny, Tom 17, Nr 1 1913, s. 95.
  4. Akta unji Polski z Litwą, 1385-1791, wydali Stanisław Kutrzeba i Władysław Semkowicz, Kraków 1932, s. 136.

Literatura edytuj