Mandat (polityka)

upoważnienie przyznane przez okręg wyborczy do występowania w charakterze jego przedstawiciela
(Przekierowano z Mandat (pełnomocnictwo))

Mandat – pełnomocnictwo udzielone osobie sprawującej funkcję pochodzącą z wyboru. W tym znaczeniu mandat to umocowanie określonej osoby do uczestnictwa w zbiorowym ciele obsadzanym w wyborach – mandat ma poseł na Sejm, radny gminy itp. Wyróżnia się dwa rodzaje: mandat wolny i mandat imperatywny.

Zobacz też edytuj