Mapa drogowa (harmonogram)

harmonogram działań, szczegółowy plan lub schemat czynności realizowanych stopniowo, mających doprowadzić do osiągnięcia zamierzonego celu

Mapa drogowa – popularne, choć przeważnie krytykowane określenie na harmonogram działań bądź szczegółowy plan lub schemat czynności realizowanych stopniowo, mających doprowadzić do osiągnięcia zamierzonego celu[1].

Zamiennikami lepiej ugruntowanymi w języku polskim są wyrazy „plan” i „harmonogram”[2].

W języku angielskim termin roadmap (dosłownie „mapa drogowa”) stosowany jest w biznesie planowania strategicznego i komunikacji oraz strategii rozwoju technologicznego. Używa się go również na określenie wszelkiego rodzaju schematów postępowania, strategii czy też usystematyzowanych planów działania. W tym też kontekście w roku 2003 ogłoszony został pokojowy plan rozwiązania konfliktu izraelsko-palestyńskiego pod angielską nazwą roadmap for peace („mapa drogowa” do pokoju).

Ewolucja znaczeniowa tego wyrażenia w języku polskim jest przykładem kalki językowej uwarunkowanej wpływem angielszczyzny[3][2]. Mimo nieusankcjonowania tego nowego sensu przez wydawnictwa poprawnościowe i krytycznych głosów normatywistów tak rozumiane pojęcie mapy drogowej przenika do języka ogólnego[4] i postępuje jego ekspansja w świeżo tłumaczonych dokumentach Unii Europejskiej czy w publikacjach dla biznesmenów[1]. Od 2003 r. wyrażenie to można często spotkać w wypowiedziach polityków i dziennikarzy[1], określających wszelkie plany działań, zmierzające do rozwiązywania jakichś problemów, „mapami drogowymi”. Używanie tego terminu w kontekstach innych niż kartograficzne budzi jednak zastrzeżenia normatywistów, którzy uważają, że tradycyjne określenia „plan” i „harmonogram” wystarczająco spełniają swoją funkcję komunikatywną[2].

Najbardziej znane przykłady użycia tego terminu
Inne zastosowania

Przypisy

edytuj
  1. a b c Maciej Malinowski: Mapa drogowa wejścia Polski do strefy euro. [w:] Porady językowe [on-line]. Obcy język polski. [dostęp 2018-10-25].
  2. a b c Jan Miodek: Full time z Chrystusem. Polskatimes.pl, 2008-08-29. [dostęp 2018-10-25].
  3. Katarzyna Kłosińska, Skąd się biorą frazeologizmy? Źródła frazeologizmów i mechanizmy frazeotwórcze, [w:] Gabriela Dziamska-Lenart, Jarosław Liberek (red.), Perspektywy współczesnej frazeologii polskiej. Geneza dawnych i nowych frazeologizmów polskich, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2016, s. 30.
  4. Jerzy Podracki, O wyrażeniu: „mapa drogowa” [online], archiwum.nina.gov.pl, 9 marca 2010.