Marcin Ehrlich

lekarz polski

Marcin Ehrlich (ur. 1 stycznia 1835 we wsi Austruni pod Schoenbergiem, Inflanty, zm. 17 maja 1899 w Płocku) – polski lekarz, publicysta, inicjator powołania Towarzystwa Lekarskiego w Płocku. Członek korporacji akademickiej Konwent Polonia.

W latach 1857-1862 studiował medycynę na Uniwersytecie w Dorpacie, stopień doktora medycyny uzyskał 14 maja 1862 po przedstawieniu rozprawy Ueber Leukämie (O białaczce)[1]. W lipcu tegoż roku został mianowany młodszym lekarzem 21. pułku piechoty w Płocku; w 1871 był tymczasowym, a 1872-1873 pełnoprawnym inspektorem lekarskim guberni płockiej. Po odejściu ze służby wojskowej pozostał w Płocku i praktykował, specjalizując się w ginekologii i położnictwie, a także zajmując się chirurgią oraz medycyną ogólną. Ogłosił drukiem 12 prac naukowych.

Po ukazie carskim z lipca 1869 "Normalna Ustawa Towarzystw Lekarskich Gubernialnych" zaproponował utworzenie towarzystwa lekarzy w Płocku; kiedy ukonstytuowało się ono 31 stycznia 1872 pod nazwą Płockie Towarzystwo Lekarskie, Ehrlich został jego pierwszym prezesem. Pełnił funkcję do 1874 i ponownie od 1882[2]. Kierowana przez niego organizacja zajmowała się warunkami sanitarnymi, prowadzeniem statystyk chorób i śmiertelności mieszkańców guberni, dbała o podnoszenie kwalifikacji swoich członków.

W 1895 roku wydał pracę filozoficzno-przyrodniczą pt. "Życie i miłość"[3].

Był żonaty z Marią z domu Szememann. Miał dwie córki: Marię ur.1869 1v. Kunkel 2v. za Aleksandrem Macieszą i Jadwigę ur.1876 za Władysławem Kosmacińskim [3]. Został pochowany na katolickim Cmentarzu Miejskim w Płocku.

PrzypisyEdytuj

  1. Ryszard Pachecka, Ewa Winowska, Książka Marcina Ehrlicha z 1862 roku o białaczce, "Notatki Płockie", nr 76, z. 2, 1974, s. 14-16.
  2. Tadeusz Garlej, Płockie Towarzystwo Lekarskie - osiągnięcia naukowe i zasługi społeczne, "Notatki Płockie", nr 68, z. 4, 1972, s. 13-15.
  3. a b Anna Stogowska, Maria Macieszyna jako regionalistka, "Notatki Płockie", nr 159, z. 2, 1994, s. 29

BibliografiaEdytuj

  • Zenobiusz Michał Bednarski, Polacy na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Dorpackiego w latach 1802-1889, Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie, Olsztyn 2002