Massalscy herbu własnego

Polski i rosyjski ród książęcy. Gałąź dynastii Rurykowiczów

Massalscy, czasem Masalscy lub Mosalscy[1] – ród książęcy pochodzenia ruskiego, którego jedna linia miała charakter magnacki, pieczętujący się herbem własnym Massalski, a wywodzący się od książąt Karaczewskich, czernichowskiej gałęzi dynastii Rurykowiczów[2][3]. W połowie XIV w. (ok. roku 1355) książę Czernichowski, Światosław Karaczewski, wydzielił synowi Jurijowi (Jerzemu) w samodzielne władanie północno-wschodnią część swojego księstwa (pomiędzy rzekami Oką, Ugrą i Desną). Jurij obrał za swoją siedzibę gród Masalsk i od jego nazwy przyjął dla siebie nazwisko Massalski. Ziemie te położone pomiędzy Wielkim Księstwem Litewskim i rosnącym w siłę księstwem Moskiewskim były terenem ciągłych najazdów i walk. Na początku XV w. (1408 r.) Masalsk został przyłączony do W.K. Litewskiego ale już w 1492 r. definitywnie zaanektowany został przez Księstwo Moskiewskie i do dzisiaj znajduje się we władaniu jego następców. W wyniku tych walk i zmian politycznych część potomków kniazia (księcia) Jurija Massalskiego przeniosła się na ziemie WK Litewskiego, część pozostała na terenie Księstwa Moskiewskiego.[4]. Massalscy żyją do dnia dzisiejszego, reprezentowani są w Związku Szlachty Polskiej.

Herb własny Massalskich
Pierwotny herb Massalskich

Członkowie rodu

edytuj

Genealogia

edytuj

Przypisy

edytuj
  1. Wolff 1895 ↓, s. 231.
  2. I. Lipiński, Massalscy – linia wołkowyska od XVI do początku XIX wieku, „Genealogia. Studia i materiały historyczne”, t. 11, Poznań – Wrocław 1999, s. 21.
  3. Tomasz Lenczewski, Genealogie rodów utytułowanych w Polsce, t. 1, Warszawa 1996-1997, s. 54-66, fot. 10-13.
  4. K. Massalski, H. Massalski, Masalsk. Powrót po ponad 650 latach, "Verbum Nobile" 2013, nr 18, s. 38

Bibliografia

edytuj