Otwórz menu główne

Mate Kapović

chorwacki językoznawca

Mate Kapović (ur. 5 sierpnia 1981 w Zagrzebiu) – chorwacki językoznawca.

BiografiaEdytuj

W 1999 zdał maturę w Gimnazjum Klasycznym w Zagrzebiu, później zapisał się na studia kroatystyki i lingwistyki na fakultecie filozoficznym Uniwersytetu Zagrzebskiego, które ukończył w 2003, zdobywając tytuł profesora języka i literatury chorwackiej oraz językoznawstwa[1]. Od 2004 pracuje tam na wydziale lingwistyki. Studia doktoranckie ukończył w 2007 na filozoficznym fakultecie w Zadrze, gdzie pod mentorstwem Ranka Matasovicia obronił pracę Rekonstrukcja bałtosłowiańskich zaimków osobowych ze szczególnym naciskiem na akcent (Rekonstrukcija baltoslavenskih osobnih zamjenica s posebnim osvrtom na naglasak)[1][2].

W 2010 został mianowany na stanowisko docenta, a w 2014 uzyskał tytuł profesora nadzwyczajnego na fakultecie filozoficznym Uniwersytetu Zagrzebskiego[3], gdzie wykłada fonologię ogólną, lingwistykę historyczno-porównawczą oraz fonologię i morfologię indoeuropejską. Do jego zainteresowań naukowych należą również akcentologia, socjolingwistyka, dialektologia i polityka językowa[4]. Odbył szkolenie naukowe na stypendiach w Stambule, Wiedniu i Osace.

Wydał książki Uvod u indoeuropsku lingvistiku: Pregled jezikâ i poredbena fonologija (2008), Čiji je jezik? (2011) i Povijest hrvatske akcentuacije: Fonetika (2015) oraz napisał dziesiątki artykułów do chorwackich i zagranicznych czasopism[2]. Zaangażowany w krytykę ideologii puryzmu i preskryptywizmu językowego[5]. Inicjator corocznej międzynarodowej konferencji International Workshop on Balto-Slavic Accentology (IWoBA), która odbywa się od 2005 r., skupiając wybitnych bałtoslawistów, bałtystów i slawistów z całego świata[2].

Krytykuje kroatystów, którzy twierdzą, że w BiH, Czarnogórze, Chorwacji i Serbii mówi się czterema osobnymi językami standardowymi[6][7][8].

TwórczośćEdytuj

 • Uvod u indoeuropsku lingvistiku: Pregled jezikâ i poredbena fonologija (2008)
 • Čiji je jezik? (2011)
 • Ogledi o kapitalizmu i demokraciji (2015)
 • Povijest hrvatske akcentuacije: Fonetika (2016)
 • The Indo-European Languages (redaktor wyd. 2, 2017)[9]

PrzypisyEdytuj

 1. a b Mate Kapović [w:] knjige [online], Matica hrvatska [dostęp 2019-01-18] (serb.-chorw.).
 2. a b c Dr. sc. Mate Kapović, izvanredni profesor, Odsjek za lingvistiku – Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu [dostęp 2019-01-18] (serb.-chorw.).
 3. Povijest Odsjeka, Odsjek za lingvistiku – Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu [dostęp 2019-01-18] (serb.-chorw.).
 4. Mate Kapović :: Detalji znanstvenika, Knjižnice Instituta Ruđer Bošković, 2013 [dostęp 2019-01-18] (serb.-chorw.).
 5. Marija Runić, Nema jezičkih granica u regionu, Dnevni list Danas, 3 marca 2016 [dostęp 2019-01-18] (serb.-chorw.).
 6. Nikola Vučić, Većina lingvista ne želi biti u konfliktu s vladajućom ideologijom, Urban magazin, 15 czerwca 2016, s. 46–49, ISSN 1986-6143 [dostęp 2019-01-18] [zarchiwizowane z adresu 2016-06-22], Cytat: predstavnica Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje ustvrdila [je] da su to četiri standardna jezika, a hrvatski lingvist Mate Kapović joj se usprotivio tvrdnjom da baš na standardnoj razini imamo jedan zajednički policentrični jezik (serb.-chorw.).
 7. Veronika Rešković, Hrvatski standardni jezik isključuje Srbe, Forum.tm, 23 listopada 2016 [dostęp 2019-01-18], Cytat: Otvoreno je i pitanje jesu li hrvatski, srpski, crnogorski i bosanski jezik jedan jezik. Za Matu Kapovića nema dvojbe – legitimno je govoriti o jednom jeziku s jezičnim varijantama. U tome Hrvatska nije specifična. Slična je situacija i s njemačkim jezikom u Njemačkoj, Švicarskoj i Austriji, s francuskim u Francuskoj i Kanadi ili engleskim u Velikoj Britaniji i SAD-u (serb.-chorw.).
 8. Hina, PUPOVAC 'Hrvatski jezik je tako rađen da bude isključiv za sve manjine, na djelu je identitetski rat', Jutarnji list, 23 listopada 2016 [dostęp 2019-01-18] (serb.-chorw.).
 9. Mate Kapović (red.), The Indo-European Languages, wyd. 2, Routledge, 2017 (ang.).