Materiał archiwalny

Materiał archiwalny (ang. archival material) – termin obejmujący materiały piśmienne o wysokiej trwałości, nieulegające starzeniu podczas długiego przechowywania. Są to materiały polecane do sporządzania dokumentów, które mają mieć wartość archiwalną. Pojęcie obejmuje sam papier oraz przybory piśmienne, tusze i techniki druku.

Barwnik używany do pisania nie powinien się utleniać ani rozkładać do produktów kwasowych, które mogłyby obniżyć pH papieru i tym samym przyspieszyć jego degradację.

Do materiałów archiwalnych zalicza się:

Wytwarza się także archiwalne tusze do drukarek atramentowych.

Materiały archiwalne są opatrywane międzynarodowym symbolem, którym jest znak nieskończoności

Zobacz teżEdytuj