Druk (niem. Druck ‘nacisk’) – wielokrotne odbicie obrazu z formy drukowej na podłoże drukowe (np. na papier drukowy[1]). Potocznie nazywana drukiem jest również każda kopia, czyli odbitka drukowa[2].

Prasa drukarska z 1811 roku.
współczesna drukarnia gazetowa

Za druk uważa się również rozmaite techniki powielania tekstu i grafiki zarówno metodami tradycyjnymi, z użyciem maszyn drukarskich, jak i nowoczesnymi metodami komputerowymi z użyciem komputerowych urządzeń peryferyjnych, jak drukarki, plotery itp. – choć poprawnie tego rodzaju odbitki powinno nazywać się wydrukami[3][4].

Wprowadzenie do drukarń technik komputerowych i druku cyfrowego, sprawiły, że coraz częściej przez druk rozumie się również wydruk dokonywany na skalę przemysłową za pomocą przystosowanych do tego maszyn drukarskich.

Techniki druku edytuj

Przemysłowe techniki druku edytuj

Podział według normy ISO 12637-1:

Artystyczne techniki druku edytuj

Ze względu na artystyczne techniki druku, czyli grafikę warsztatową druk można podzielić na

Inne podziały druku edytuj

Druk można dzielić ze względu na różne jego aspekty.

Ze względu na postać podłoża edytuj

Ze względu na zadruk podłoża drukowego edytuj

Ze względu na sposób przenoszenia obrazu edytuj

Podział ten jest stosowany w analogowych technikach poligraficznych

 • druk bezpośredni (forma drukowa stykając się z podłożem przenosi obraz)
 • druk pośredni (forma drukowa przekazuje obraz na element pośredni, np. gumę, a ten przekazuje go na podłoże drukowe)

Ze względu na efekt barwny na podłożu drukowym edytuj

 • druk jednobarwny (druk jednym kolorem farby)
 • druk wielokolorowy (druk więcej niż jednym kolorem farby; dana barwa wraz ze swymi odcieniami jest efektem druku konkretną farbą użytą w druku)
 • druk wielobarwny (druk zasadniczo farbami procesowymi; dana barwa może być efektem udziału wszystkich farb procesowych, takie rozwiązanie pozwala uzyskać szeroką gamę barw)

Ze względu na przeznaczenie edytuj

Zobacz też edytuj

Przypisy edytuj

 1. Słownik terminologiczny informacji naukowej, Maria Dembowska, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk: Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, 1979, s. 40.
 2. a b c d Topulos, Iwańska i Tabaczkiewicz 1982 ↓, s. 101.
 3. Topulos, Iwańska i Tabaczkiewicz 1982 ↓, s. 281.
 4. Topulos, Iwańska i Tabaczkiewicz 1982 ↓, s. 613.
 5. Topulos, Iwańska i Tabaczkiewicz 1982 ↓, s. 7.
 6. Topulos, Iwańska i Tabaczkiewicz 1982 ↓, s. 48.

Bibliografia edytuj

 • Aniela Topulos, Jolanta Iwańska, Elżbieta Tabaczkiewicz (red.), Mały ilustrowany leksykon techniczny, Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1982, ISBN 83-204-0425-8.