Materiały funkcjonalne

Materiały funkcjonalnemateriały o funkcjach innych niż konstrukcyjne. Do materiałów funkcjonalnych zaliczamy:

Jako podgrupę materiałów funkcjonalnych uznaje się także materiały inteligentne.