Medal „W upamiętnieniu 800-lecia Moskwy”

radziecki order cywilny

Medal „W upamiętnieniu 800-lecia Moskwy” (ros. Медаль "В память 800-летия Москвы") – radziecki order cywilny ustanowiony dla uczczenia 800-lecia powstania Moskwy.

Medal „W upamiętnieniu 800-lecia Moskwy”
Медаль "В память 800-летия Москвы"
Awers
Awers
Rewers
Rewers
Baretka
Baretka
Ustanowiono

20 września 1947

Wielkość

średnica – 37 mm

Kruszec

miedź

Wydano

ok. 1,7 mln

Powyżej

Medal jubileuszowy „50 lat radzieckiej milicji”

Poniżej

Medal „W upamiętnieniu 250-lecia Leningradu”

Medal został ustanowieniu dekret Prezydium Rady Najwyższej ZSRR z 20 września 1947 roku, statut medalu został uzupełniony w dniu 23 czerwca 1951 roku.

Zasady nadawania edytuj

Medal przyznawany był mieszkańcom miasta, którzy wyróżnili się w czasie odbudowy, wnieśli wkład w rozwój przemysł, transport, infrastruktury miasta, handlu, instytucji nauki i kultury, jednocześnie mieszkali w Moskwie lub jego okolicach co najmniej 5 lat, w szczególności:

  • robotnikom, personelowi technicznemu i pracownikom przedsiębiorstw przemysłowych, transportu i infrastruktury miejskiej,
  • pracownikom nauki i techniki, sztuki, literatury, edukacji i zdrowia,
  • pracownikom instytucji państwowych, partii, związków zawodowych, Komsomołu i innych organizacji społecznych,
  • emerytom i rencistom, inwalidom wojennym i pracy,
  • gospodyniom domowym, które brały udział w upiększaniu miasta, uczestniczyły w pracach szkół i innych placówek opieki nad dziećmi.

Medal nadawany był w imieniu Prezydium Rady Najwyższej ZSRR przez Komitet Wykonawczy Rady Deputowanych Ludowych Moskwy.

Łącznie nadano ponad 1,7 mln medali.

Z tym tematem związana jest kategoria: Odznaczeni Medalem 800-lecia Moskwy.

Opis odznaki edytuj

Odznakę stanowi owalny krążek o średnicy 37 mm wykonany z miedzi.

Na awersie znajduje się profil głowy założyciela Moskwy Jerzego Dołgoruki. Na dole wzdłuż obwodu odznaki napis ОСНОВАТЕЛЬ МОСКВЫ ЮРИЙ ДОЛГОРУКИЙ (pol. „Założyciel Moskwy Jurij Dołgoruki”).

Na rewersie w centrum widok Kreml w Moskwie. Powyżej napis В ПАМЯТЬ 800-ЛЕТИЯ МОСКВЫ (pol. „Dla uczczenia 800-lecia Moskwy”). W dolnej części tarcza z sierpem i młotem na tle flag, broni z różnych epok oraz wieńca laurowego, po bokach daty: 1147 i 1947.

Medal zawieszony jest na pięciokątnej blaszce obciągniętej wstążką koloru zielonego, po bokach: jeden biały pasek z lewej strony oraz na przemian cztery białe i trzy czerwone paski po prawej.

Bibliografia edytuj

  • (ros. • ang.) Михаил Музалевский, Сергей Шишков: Ордена и медали СССР 1918 - 1991. T. 2. Ворон, 1996, s. 262-265.