Medal Węgierski z Koroną (węg. Magyar Koronás Érem) – odznaczenie z okresu regencji Królestwa Węgier, nadawane w latach 1922–1946, jako kontynuacja austro-węgierskiego odznaczenia nadawanego za zasługi wojskowe – medalu Signum Laudis.

Medal Węgierski z Koroną
Magyar Koronás Érem
(„Signum Laudis”)
Awers
Awers Wielkiego Złotego Medalu z Koroną
na wstędze pokojowej (nadanego trzykrotnie)
Awers
Awers Wielkiego Złotego Medalu z Koroną
na wstążce wojennej (tzw. dekoracja mała)
Awers
Awers Złotego Medalu z Koroną na wstążce cywilnej, wojskowej i wojennej z mieczami
(tu błąd ilustracji, w tej ostatniej wersji wstążki nadawano jedynie medale srebrne i brązowe)
Baretka
Baretka Wielkiego Złotego Medalu
z Koroną i Mieczami
Baretka
Baretka Wielkiego Złotego Medalu
z Koroną (wojen.)
Baretka
Baretka Wielkiego Złotego Medalu
z Koroną (wojsk.)
Baretka
Baretka Wielkiego Złotego Medalu
z Koroną (cywil.)
Baretka
Baretka Złotego Medalu z Koroną (wojsk.)
Baretka
Baretka Złotego Medalu z Koroną (cywil.)
Baretka
Baretka Srebrnego Medalu z Koroną i Mieczami
Baretka
Baretka Srebrnego Medalu z Koroną (wojen.)
Baretka
Baretka Srebrnego Medalu z Koroną (wojsk.)
Baretka
Baretka Srebrnego Medalu z Koroną (cywil.)
Baretka
Baretka Brązowego Medalu z Koroną i Mieczami
Baretka
Baretka Brązowego Medalu z Koroną (wojen.)
Baretka
Baretka Brązowego Medalu z Koroną (wojsk.)
Baretka
Baretka Brązowego Medalu z Koroną (cywil.)
Baretka
Baretka Medalu Dzielności
Ustanowiono

14 czerwca 1922

Wycofano

1946

Charakterystyka edytuj

Wprowadzając medal na Węgrzech zmieniono awers medalu; portret cesarza Franciszka Józefa został zastąpiony krzyżem andegaweńskim z królewskiego Herbu Węgier, a podwójna korona monarchii austro-węgierskiej – Koroną św. Stefana.

Medal z Koroną został też afiliowany do Orderu Węgierskiego Zasługi jako jego część składowa pomiędzy klasami orderu, a stopniami krzyży i medali zasługi.

W przypadku Wielkiego Złotego Medalu nadawany był na wstędze wieszanej na szyi w dwóch wersjach: w czasie pokoju – na wstędze czerwonej z białymi paskami wzdłuż krawędzi, a w czasie wojennym – na wstędze czerwonej z biało-zielonymi paskami. Ponowne nadanie oznaczano za pomocą tarczy w biało-czerwone pasy, a nadanie trzecie poprzez dodanie wieńca laurowego wzdłuż boków tarczy. Wersja wojskowa miała też drugą nazwę – Medal Zasługi Szczególnie Wybitniej (Különös Dícsérő Elismerés Érem), a wersję cywilną nazywano Medal Zasługi Pełnej (Teljes Elismerés Érem).

Pozostałe stopnie przyznawano na wstążce (składanej w trójkąt i przypinanej do piersi w rzędzie z innymi medalami), w trzech odmianach: cywilnej (zielonej), wojskowej (zielonej z biało-czerwonymi paskami) lub wojennej (czerwonej z biało-zielonymi paskami). Kolejne nadania oznaczano na Medalu Srebrnym za pomocą okucia w postaci metalowych listewek mocowanych poziomo do wstążki. Kolejne nadanie Medalu Brązowego skutkowało otrzymaniem Medalu Srebrnego, a Medal Złoty otrzymać można było tylko raz.

Za zasługi bojowe można było otrzymać medal z mieczami.

Ostatni medal przyznano 14 lutego 1945.

Podział edytuj

Podział medalu na stopnie, rodzaje i liczbę nadań:

 • Wieki Złoty Medal
  • z mieczami na wojennej wstędze (dwukrotnie)
  • z mieczami na wojennej wstędze
  • na wojennej wstędze
  • na wstędze (trzykrotnie)
  • na wstędze (dwukrotnie)
  • na wstędze
 • Złoty Medal
  • na wojskowej wstążce
  • na cywilnej wstążce (dwukrotnie)
  • na cywilnej wstążce
 • Brązowy Medal z honorami wojennymi (dla nominowanych do odznaczeń lub orderów, którzy ich nie otrzymali z powodu zakończenia I wojny światowej), np:
  • na wojskowej wstążce z odznaką OKŻ
  • na wojennej wstążce z mieczami i odznaką KZDW
 • Srebrny Medal
  • z mieczami na wojennej wstążce (dwukrotnie)
  • z mieczami na wojennej wstążce
  • na wojennej wstążce
  • na wojskowej wstążce (dwukrotnie)
  • na wojskowej wstążce
  • na cywilnej wstążce (dwukrotnie)
  • na cywilnej wstążce
 • Brązowy Medal
  • z mieczami na wojennej wstążce
  • na wojennej wstążce
  • na wojskowej wstążce
  • na cywilnej wstążce
 • Medal Dzielności (za ratowanie życia, na wstążce z czterech pasków białych i czterech czerwonych)

Odznaczeni edytuj

Z tym tematem związana jest kategoria: Odznaczeni Medalem z Koroną.

Bibliografia edytuj

Linki zewnętrzne edytuj