Melioracja agrotechniczna

Melioracja agrotechniczna (agromelioracja, zabiegi agromelioracyjne) – zabiegi uprawowe lub uprawowo-nawożeniowe o długotrwałym, zwykle kilkuletnim działaniu, mające na celu polepszenie właściwości fizyczno-chemicznych oraz stosunków wodnych w glebach niskoklasowych (wadliwych)[1].

Polepszenie stosunków wodno-powietrznych i gospodarki wodnej uzyskuje się w agromelioracji poprzez zmianę właściwości fizycznych i wodnych podglebia (poprawienie struktury, zwiększenie retencji wodnej, zmniejszenie spływów powierzchniowych, zapobieganie erozji gleb)[2]. Melioracje agrotechniczne dotyczą bezpośrednio gleby, w odróżnieniu od melioracji technicznych (budowa kanałów, drenów, regulacja cieków) i melioracji fitotechnicznych (zadrzewianie, zakrzewianie i zadarnianie gruntów)[3].

Niekiedy agromelioracje mogą zastąpić melioracje wodne.

Rodzaje zabiegów agromelioracyjnych na glebach mineralnych edytuj

Agromelioracje ze względu na cel i metody[1]
 • przygotowujące powierzchnię gleby
 • regulujące stosunki powietrzno-wodne i cieplne gleby
  • odwadnianie
  • nawadnianie
  • ekranowanie
  • iłowanie
  • piaskowanie
  • drenowanie krecie
 • wytwarzające głęboką, żyzną warstwę orną
 • melioracje chemiczne
 • melioracje biologiczne
 • zabiegi przeciwerozyjne
  • warstwicowy układ pól
  • tarasowanie zboczy
  • uprawa podpowierzchniowa
  • płodozmiany przeciwerozyjne
  • kształtowanie krajobrazu i warunków do skutecznej ochrony środowiska przyrodniczo-rolniczego
Aglomelioracje z podziałem na wody powierzchniowe i podpowierzchniowe
 • Zabiegi usprawniające odpływ wód powierzchniowych
  • wykonywanie bruzd i przegonów
  • orka zagonowa
  • orka profilująca
  • wyrównanie powierzchni pól
 • Zabiegi usprawniające odpływ wód podpowierzchniowych
  • orka z pogłębiaczem
  • orka agromelioracyjna
  • głębokie spulchnianie
  • drenowanie krecie
  • nawożenie wgłębne
  • wprowadzenie materiałów obcych do gleby

Przypisy edytuj

 1. a b Zimny 2003 ↓, s. 13–14.
 2. Ostrowski 2011 ↓, s. 155.
 3. Ostrowski 2011 ↓, s. 155–156.

Bibliografia edytuj

 • Agromelioracje w kształtowaniu środowiska rolniczego. Zbigniew Cieśliński (red.). Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Poznaniu, 1997, 358 stron. ISBN 83-7160-087-9.
 • Krzysztof Ostrowski. Rola urządzeń melioracji szczegółowych w rolnictwie i środowisku przyrodniczym. „Wiadomości Melioracyjne i Łąkarskie”. 4 (54), s. 155–160, 2011. 
 • Lesław Zimny: Encyklopedia ekologiczno-rolnicza. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Rolniczej we Wrocławiu, 2003. ISBN 83-87866-79-2.