Międzynarodowa Rada Portów Lotniczych

Międzynarodowa Rada Portów Lotniczych — (ang. Airports Council International, ACI)[1]organizacja zrzeszająca władze portów lotniczych, której celem jest ujednolicenie praktyk branżowych w zakresie standardów lotniskowych[2]; Jest globalnym stowarzyszeniem reprezentującym porty lotnicze na całym świecie. Służy jako głos branży lotniskowej, opowiadając się za polityką i praktykami, które promują bezpieczną i zrównoważoną działalność lotnisk. Zrzesza ponad 1900 portów lotniczych w 177 krajach, ACI ściśle współpracuje z rządami, organami regulacyjnymi i innymi interesariuszami z branży[3]. Założona została w 1991 roku; Jej siedziba (ACI World) znajduje się w Montrealu w Kanadzie[2].

ACI ściśle współpracuje z Organizacją Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO), w celu opracowania i wdrożenia globalnych standardów i polityk dotyczących lotnictwa; Utrzymuje również ścisłą współpracę z Międzynarodowym Zrzeszeniem Przewoźników Powietrznych (IATA)[3].

Przypisy edytuj

  1. Polityka rozwoju lotnictwa cywilnego w Polsce do 2030 r. (z perspektywą do 2040 r.); Ministerstwo Infrastruktury; Projekt z dnia 22.06.2023
  2. a b About ACI | ACI World [online], 7 kwietnia 2021 [dostęp 2024-02-12] (ang.).
  3. a b What is ACI in Aviation? (Airports Council International) - Aviation Terms [online], 6 sierpnia 2023 [dostęp 2024-02-12] (ang.).