Mięsień prostownik krótki kciuka

Mięsień prostownik krótki kciuka (łac. Musculus extensor pollicis brevis) - mięsień położony po stronie łokciowej od mięśnia odwodziciela długiego kciuka.

Musculusextensorpollicisbrevis.png

BudowaEdytuj

Przyczep proksymalny zlokalizowany na powierzchni tylnej kości promieniowej oraz błonie międzykostnej. Biegnie wzdłuż odwodziciela długiego kciuka i przebiega przez pierwszy przedział troczka prostowników. Kończy się ścięgnem na podstawie paliczka bliższego kciuka.

FunkcjaEdytuj

Prostuje kciuk w stawie śródręczno-paliczkowym. Odwodziciel kciuka i ręki.

UnaczynienieEdytuj

UnerwienieEdytuj

BibliografiaEdytuj

Anatomia człowieka, t. 1, Anatomia ogólna kości, stawy i więzadła, mięśnie; Michał Reicher; wyd. XI (VII), Warszawa 1999; ISBN 83-200-2375-0