Mięsień prostownik palców

Mięsień prostownik palców (łac. musculus extensor digitorum) - mięsień warstwy powierzchownej grupy tylnej mięśni przedramienia.

BudowaEdytuj

Przyczep bliższy znajduje się na nadkłykciu bocznym kości ramiennej, więzadle pobocznym promieniowym, więzadle pierścieniowatym i na powięzi przedramienia. Dodatkowo zrasta się z sąsiednimi mięśniami. W połowie długości przedramienia mięsień dzieli się na trzy brzuśce zakończone czterema długimi, płaskimi ścięgnami. Ścięgna przechodzą przez czwarty przedział troczka prostowników razem ze ścięgnem mięśnia prostownika wskaziciela. W końcowym odcinku ścięgna przechodzą w rozcięgno grzbietowe i przyczepiają się na podstawach dalszych paliczków.

FunkcjaEdytuj

Prostowanie palców w stawach śródręczno-paliczkowych. Odwodzenie palców. Najsilniejszy prostownik ręki.

UnaczynienieEdytuj

  • tętnica międzykostna tylna

UnerwienieEdytuj

BibliografiaEdytuj

Anatomia człowieka, t.1, Anatomia ogólna kości, stawy i więzadła, mięśnie; Michał Reicher; wyd. XI (VII), Warszawa 1999; ISBN 83-200-2375-0