Mięsień zginacz krótki palców

Mięsień zginacz krótki palców (łac. musculus flexor digitorum brevis) – w anatomii człowieka podłużny, gruby mięsień stopy należący do mięśni wyniosłości pośredniej, leżący w warstwie pierwszej (najbardziej powierzchownej) mięśni podeszwy[1][2]. Przyczep początkowy ma na powierzchni dolnej (wyrostku przyśrodkowym) guza piętowego i na rozcięgnie podeszwowym. W przedniej połowie podeszwy rozdziela się na cztery głowy, z których każda przechodzi w ścięgno kierujące się odpowiednio do palców II, III, IV i V. Przebiegając wzdłuż tych palców, każde ze ścięgien u podstawy paliczka bliższego rozdziela się na dwie części, obejmujące przebiegające tędy ścięgno mięśnia zginacza długiego palców, a następnie kończy się na paliczku środkowym[1][3]. Część mięśnia prowadząca do palca V często nie występuje[1].

Mięsień zginacz krótki palców oznaczony na czerwono

Unaczyniony jest przez tętnicę piszczelową tylną, tętnicę podeszwową przyśrodkową i tętnicę podeszwową boczną, a unerwiony przez nerw podeszwowy przyśrodkowy (L5, S1–2)[1].

Mięsień ten zgina palce II–V w stawach międzypaliczkowych bliższych. Poza tym wzmacnia strzałkowe sklepienie stopy[1][3].

Przypisy

edytuj
  1. a b c d e Adam Bochenek, Michał Reicher, Anatomia człowieka. Tom I. Anatomia ogólna. Kości, stawy i więzadła, mięśnie, wyd. XIII, Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2019, s. 926, ISBN 978-83-200-4323-5.
  2. Olgierd Narkiewicz, Janusz Moryś, Anatomia człowieka. Podręcznik dla studentów. Tom II, wyd. I, Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2010, s. 176, ISBN 978-83-200-4107-1.
  3. a b Richard L. Drake, A. Wayne Vogl, Adam W.M. Mitchell, Gray anatomia. Podręcznik dla studentów. T. 1, wyd. IV, Wrocław: Edra Urban & Partner, 2020, s. 174–175, ISBN 978-83-66548-14-5.