Michał Benedykt Eustachy Aleksandrowicz

Michał Benedykt Eustachy (Benedykt Eustachy Michał) Alexandrowicz herbu własnego (zm. 23 października 1765 roku) – sędzia ziemski grodzieński w latach 1746-1765, stolnik grodzieński w latach 1720-1746, podstoli grodzieński w latach 1715-1720, wojski grodzieński w latach 1714-1715, rotmistrz i sędzia kapturowy powiatu grodzieńskiego w 1733 roku.

Jako deputat i poseł powiatu grodzieńskiego na sejm elekcyjny podpisał pacta conventa Stanisława Leszczyńskiego w 1733 roku.

BibliografiaEdytuj

  • Porządek na Seymie Walnym elekcyi między Warszawą a Wolą dnia 25 Sierpnia roku Pańskiego 1733 postanowiony, s. 49.
  • Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego, t. 2, Województwo trockie XIV-XVIII wiek, pod redakcją Andrzeja Rachuby, Warszawa 200, s. 323, 560.