Michał Piotr Horain

Michał Piotr Horain herbu Szreniawa (zm. 30 sierpnia 1769) – podkomorzy wileński w latach 1765-1769, horodniczy wileński w latach 1748-1765, strażnik wileński w latach 1746-1748, dyrektor wileńskiego sejmiku trybunalskiego 1761 roku[1].

W 1764 roku był członkiem konfederacji Wielkiego Księstwa Litewskiego[2]. W 1764 roku jako poseł na sejm elekcyjny z województwa wileńskiego był elektorem Stanisława Augusta Poniatowskiego z województwa wileńskiego. Poseł województwa wileńskiego na sejm koronacyjny 1764 roku[3]. W 1769 roku uzbroiwszy 500 szlachty i poddanych przystąpił do konfederacji barskiej. Osaczony pod Wilnem przez Rosjan, umarł z ran w niewoli.

PrzypisyEdytuj

  1. Robertas Jurgaitis, Vilniaus seimelio veikla 1717–1795 m., Kaunas 2007, s. 229.
  2. Akta zjazdów stanów Wielkiego Księstwa Litewskiego, t. I, Warszawa 2006, s. 391.
  3. Antoni Sozański, Imienne spisy osób duchownych, świeckich i wojskowych, które w pierwszych ośmiu latach panowania króla Stanisława Poniatowskiego od 1764-1772 r. w rządzie lub przy administracyi Rzeczypospolitéj udział brały [...]. Cz. 1, Tablice i rejestr, Kraków 1866, s. 33.

BibliografiaEdytuj

  • Akt elekcyi Roku Tysiąć Siedemset Sześćdziesiątego Czwartego, Miesiąca Sierpnia, Dnia dwudziestego siódmego, s. 41.
  • Rodzina, herbarz szlachty polskiej, t. V, Warszawa 1908, s. 180.
  • Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego, t. 1, Województwo Wileńskie XIV-XVIII wiek, pod red. A. Rachuby, Warszawa 2004, s. 151, 656.