Mieczysław Bielski

polski historyk

Mieczysław Bielski (ur. 24 października 1943 w Porzeczu niedaleko Grodna) – polski historyk specjalizujący się w dziejach wojen i wojskowości, historii Polski XIX i XX wieku, biografistyce.

Mieczysław Bielski
Ilustracja
Data i miejsce urodzenia 24 października 1943
Porzecze
Zawód, zajęcie historyk, biograf

ŻyciorysEdytuj

Szkołę podstawową ukończył w Krynkach a liceum ogólnokształcące w Sokółce.Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego (1967 r.). Pracę magisterską zatytułowaną "Działania wojenne polsko-rosyjskie na Litwie w latach 1658-1664" napisał pod kierunkiem prof.dr. hab.Janusza Wolińskiego. Stopień doktora nauk humanistycznych uzyskał w 1983 na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Pracował w szkolnictwie średnim w Ostródzie i Toruniu oraz na Wydziale Humanistycznym Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy (obecnie Uniwersytet Kazimierza Wielkiego) i na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.Odbył kilka staży naukowych, krajowych i zagranicznych, m.in.:w Wojskowym Instytucie Historycznym w Warszawie,w Centro Incontri e Studi Europei w Rzymie, w Instytucie i Muzeum im. gen. Władysława Sikorskiego w Londynie, na Uniwersytecie w Sankt Petersburgu. W ramach doskonalenia zawodowego ukończył: Studium Podyplomowe Historii i Archiwistyki w Toruniu (1974 r.); Studium Podyplomowe Zarządzania Oświatą w Kaliszu (1982 r.) oraz kurs "Organizacja pracy i zarządzanie placówkami dyplomatycznymi i innymi placówkami podległymi Ministerstwu Spraw Zagranicznych" w Warszawie (1990). Odbył staże dyplomatyczne w Tallinnie i Paryżu.Od 2001 r. nauczyciel dyplomowany.W latach 1990-1998 kurator oświaty województwa toruńskiego a następnie dyrektorem Zespołu Szkół przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Sofii (1998-2007). Był jednym z inicjatorów powstania Gimnazjum i Liceum Akademickiego w Toruniu. Autor ponad 310 prac naukowych i popularnonaukowych: książek, artykułów, opracowań,recenzji...][1] Odznaczony: Złotym Krzyżem Zasługi (1991), Medalem Komisji Edukacji Narodowej (1997), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1997).

Wybrane publikacjeEdytuj

 • Grupa Operacyjna "Piotrków" 1939 (Warszawa 1991, ​ISBN 83-11-07836-X​)
 • Generałowie Odrodzonej Rzeczypospolitej: Inspektorzy Armii z siedzibą w Toruniu, dowódcy Okręgu Korpusu nr VIII, dowódcy 4 Toruńskiej Dywizji Piechoty (Toruń 1995, ​ISBN 83-902482-8-X​)
 • Generałowie Odrodzonej Rzeczypospolitej. T. 2, Front Pomorski, Dowódcy Obozu Warownego "Toruń", Dowódcy Piechoty Dywizyjnej 4 Dywizji Piechoty, Komendanci Obozu Szkolnego Artylerii i Centrum Wyszkolenia Artylerii, Generałowie tytularni, Generałowie na funkcjach administracyjnych, Addendum (Toruń 1996, ​ISBN 83-86781-08-4​)
 • Generał Brygady Adolf Mikołaj Waraksiewicz (1881-1960) (Toruń 1997, ​ISBN 83-7174-012-3​)
 • Dr Józef Wybicki. pierwszy Starosta Krajowy Pomorza (Toruń 1997, ​ISBN 83-903120-5-0​)
 • Bitwy na Pomorzu 1109-1945(Gdańsk 1993, współautor, ​ISBN 83-85349-17-0​)
 • Wabcz.Gmina Stolno. Zespół Dworsko- Parkowy. (Toruń 1998, współautor, ​ISBN 83-910907-2-8​)
 • Vladislaw III Varnencik na Balkanite (1443-1444) (Weliko Tyrnowo 2006, tłum. Ina Michajłowa, ​ISBN 954-427-709-9​)
 • "Toruń-Getynga- od średniowiecza do czasów nowożytnych. Wkładki do podręczników szkolnych miast partnerskich". (Toruń-Gertnga 1997-1998, współautor: Edward Bartkowski, Mieczysław Bielski, Zbigniew Górski, Stanisław Jurczak, Leszek Żuchowski (Toruń); Thomas Berger-v.d.Heide, Renate Borchard, Peter Brammer, Ursula Hildebrand, Heribert Piontkowitz, Werno Sebo (Getynga)).
 • "Wojennata kamoanja na Władisław III Jagiellonczyk sreszczy Turcite(oktomwri 1443-fewruari 1444)Nauczno-popularen oczerk."[w]"555 godina ot Dolgja pochod(1443-1444)". (Bełowo 1998, ​ISBN 9546840343​).
 • "Szkoła Polska im. Władysława III Warneńczyka w Sofii" (Sofia 2000, współautor).
 • "Zespół Szkól im. Władysława III Warneńczyka przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Sofii". (Sofia 2006, współautor).
 • "Bitwa pod Warną.Dla zwiedzających Zespół Muzealny w Warnie". (Praca Sandora Oze. Tłumaczenie z języka bułgarskiego na język polski- Mieczysław Bielski), (Sofia 2006).
 • Władysław Warneńczyk na Bałkanach (1443-1444). Dwie wyprawy. (Toruń 2009, ​ISBN 978-83-7611-405-7​)
 • Józef Marcinkiewicz Genialny Matematyk – Męczennik Katynia. (Białystok 2011, współautor,​ISBN 978-83-62668-06-9​)
 • Generał brygady dr Jan Kołłątaj-Srzednicki(1883-1944). Żołnierz,lekarz,komendant Centrum Wyszkolenia Sanitarnego (Toruń 2012, ​ISBN 978-83-231-2824-3​)

PrzypisyEdytuj

BibliografiaEdytuj