Mieczysław Dordzik

Mieczysław Dordzik (ur. ok. 1915, zm. 23 kwietnia 1931 w Wilnie) – bohater Wilna, ofiara powodzi w 1931 roku.

Mieczysław Dordzik
Data urodzenia

około 1915

Data i miejsce śmierci

23 kwietnia 1931
Wilno

Odznaczenia
Medal za Ratowanie Ginących
Pomnik Mieczysława Dordzika

Życiorys edytuj

Aktualnie nie jest znana dokładna data i miejsce urodzin Mieczysława Dordzika. Był to prawdopodobnie rok 1915, ewentualnie 1913 (ustalone na podstawie różnego wieku Dordzika, jaki podawano w notatkach prasowych). W 1931 roku, kiedy Wilno nawiedziła wielka powódź (wylały rzeki Wilia i Wilenka), jak podaje prasa był uczniem Szkoły Rzemieślniczej i mieszkał w Internacie Białomiejskiego na ulicy Zarzecze nr 5 w Wilnie, który znajdował się w okolicy wezbranej rzeki Wilenki[1]. Powódź przyciągała szereg gapiów, wśród których znalazł się czteroletni Chackiel Charmac, mieszkający w okolicy rzeki Wilenki. Prawdopodobnie z powodu nieostrożności dziecko wpadło do wezbranego nurtu rzeki i zaczęło się topić. Nikt ze świadków nie odważył się jednak skoczyć mu na ratunek. Dopiero usłyszawszy krzyki tłumu, na ratunek ruszył, grający w pobliżu w piłkę, szesnastoletni Mieczysław Dordzik. Początkowo wydawało się, że uda mu się uratować tonącego, jednak kiedy nurt rzeki cisnął ratownika i ofiarę na filar mostu, Dordzik stracił przytomność. Obecnym na miejscu saperom udało się wyciągnąć Charmaca, jednak samego Dordzika rzeka poniosła dalej i stracono go z oczu. Jego ciało znaleziono i pochowano dopiero po wielu dniach[2]. Niestety także wyłowionego dziecka nie udało się przywrócić do przytomności. Były to dwie pierwsze ofiary powodzi w Wilnie[3].

Czyn Dordzika odbił się szerokim echem w mieście i szybko zawiązał się komitet[4], który postanowił uczcić jego czyn stosownym pomnikiem. Wcześniej, w czerwcu 1931 roku, Dordzik został pośmiertnie odznaczony przez ministra spraw wewnętrznych, Felicjana Sławoja Składkowskiego, Medalem za Ratowanie Ginących[5]. Ze względu na sytuację gospodarczą i dodatkowe obciążenia mieszkańców Wilna spowodowane skutkami powodzi, dopiero w 1934 roku udało się zrealizować pomysł budowy pomnika. Na autora skromnego monumentu wybrano wileńskiego rzeźbiarza, profesora Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, Bolesława Bałzukiewicza. Autor nadał pomnikowi kształt czarnego kamiennego obelisku, umieszczonego w ramie z jasnego granitu. W górnej części czarnej płyty umieszczono wizerunek Matki Boskiej Ostrobramskiej, a poniżej dwa napisy:

„Tu obok w Wilence dn. 23 kwietnia 1931 roku zginął śmiercią bohatera Mieczysław Dordzik ucz. Szkoły Rzemieślniczej ratując z fal pamiętnej powodzi małego Chackiela Charmaca. Ów czyn dziecka Wilna z chrześcijańskiej miłości bliźniego zrodzony, uczciła tym pomnikiem ludność wileńska”.

A poniżej, słowa z 1 listu św. Pawła do Koryntian:

„Nie szukam, co mnie pożyteczne jest, ale co wielom. I Kor. 10. 33”.

Uroczystość odsłonięcia pomnika odbyła się 23 kwietnia 1934 roku. Uczestniczyli w niej licznie wilnianie, tak Polacy, jak i Żydzi[6]. Odsłonięcia dokonał wojewoda wileński Władysław Jaszczołt, a następnie wygłoszono szereg przemówień. Wśród przemawiających byli między innymi, wiceprezydent Wilna inż. Henryk Jensz i przedstawiciel gminy żydowskiej w Wilnie, dr Jakub Wygodzki[7].

Pomnik Mieczysława Dordzika był ważnym symbolem w wielonarodowym mieście, gdzie napięcia na tle etnicznym był stale obecne. Szczególnie dotyczyło to stosunków chrześcijańsko – żydowskich, kiedy siedem miesięcy po śmierci Dordzika, w listopadzie 1931 zginął w czasie zamieszek antysemickich, polski student Stanisław Wacławski. Czyn Dordzika i jego upamiętnienie wskazywały na to, że różnice narodowe i religijne nie stanowią przeszkody we współistnieniu różnych narodowości i religii. Społeczność żydowska Wilna bardzo aktywnie włączyła się w upamiętnienie Dordzika.

W 1999 r. pomnik Dordzika został uszkodzony (wjechał weń samochód), w roku 2000 został odbudowany[8]. W kwietniu 2021 mer Wilna Remigijus Šimašius ustanowił Nagrodę im. Mieczysława Dordzika. Nagroda będzie przyznawana co roku 1 czerwca młodym ludziom za wykazanie się odwagą. [9]

Przypisy edytuj

  1. Aleksander Srebrakowski, Wileńska powódź 1931 r. i jej echa, [w:] W. Kucharski, J. Nowosielska-Sobel (red.), Wrocław – Śląsk – Polska – pomiędzy Zachodem a Wschodem, Wrocław 2018, s. 303.
  2. Wspomnienie pośmiertne, „Dziennik Wileński” 1933, nr 119, s. 3.
  3. Pierwsze ofiary powodzi, „Dziennik Wileński”, 1931, nr 93, s. 2.
  4. Pamięci ś. p. Mieczysława Dordzika, „Słowo” 1931, nr 120, s. 3.
  5. Lista osób nagrodzonych za ratowanie ginących, „Słowo” 1931, nr 138, s. 3.
  6. Г. Аграновский, И. Гузенберг, Литовский Иерусалим. Краткий путеводитель по памятным местам еврейской истории и культуры в Вильнюсе, Вильнюс, 1992, s. 67.
  7. Uczciliśmy pamięć Dordzika, „Słowo” 1934, nr 109, s. 6.
  8. Nauka i uczeni na Ziemi Wileńskiej od XVI w. do 1945 r., opracował Mieczysław Jackiewicz, Bydgoszcz 2010, s. 25.
  9. Nagroda im. Mieczysława Dordzika. l24.lt/pl, 2021-04-30. [dostęp 2021-04-30].

Bibliografia edytuj