Miedza

pas niezaoranego terenu pomiędzy dwoma polami; może również oznaczać sąsiedzką granicę

Miedza – pas niezaoranego terenu pomiędzy dwoma polami. Może również oznaczać sąsiedzką granicę.

Zobacz też: Miedza w innych znaczeniach tego słowa.
Pola przedzielone miedzą

Szczególnie licznie występują w rolnictwie ekstensywnym. Z punktu widzenia przyrodniczego miedze stanowią ważny element środowiska. Ich obecność decyduje o wyższej bioróżnorodności agrocenoz. Jest siedliskiem wielu roślin oraz miejscem pobytu zwierząt. Na miedzach gniazda zakładają niektóre gatunki ptaków, np. pliszka żółta. Likwidacja miedz i tworzenie monokultur rolniczych prowadzą do zubożenia środowiska naturalnego.

Konflikt o miedzę stanowi jeden z motywów polskiej kultury, np. powieść z 1884, Ogniem i mieczem Henryka Sienkiewicza, czy film fabularny z 1967, Sami swoi, w reż. Sylwestra Chęcińskiego.