Miejski Ośrodek Kultury w Międzyrzecu Podlaskim

Miejski Ośrodek Kultury w Międzyrzecu Podlaskim - placówka kulturalno-oświatowa istniejąca pod nazwą Miejski Ośrodek Kultury od 1 lipca 1997 roku. Wcześniej funkcjonował jako Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji.

Miejski Ośrodek Kultury mieści się w budynku przy ul. Warszawskiej 37 w Międzyrzecu Podlaskim. Ośrodek posiada:

Zakres działalność MOK obejmuje:

  • edukację kulturalną i wychowanie przez sztukę;
  • gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i upowszechnianie dóbr kultury;
  • tworzenie warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego;
  • rozpoznawanie, rozbudzanie, zaspokajanie potrzeb i zainteresowań kulturalnych mieszkańców Międzyrzeca Podlaskiego i międzyrzecczyzny;
  • prowadzenie działalności impresaryjnej i wydawniczej, współpraca z mediami lokalnymi, regionalnymi i ogólnopolskimi;
  • promocję kultury lokalnej, współpraca w zakresie kultury z placówkami, organizacjami, stowarzyszeniami i twórcami indywidualnymi w mieście, w kraju i za granicą.

Linki zewnętrzneEdytuj

Miejski Ośrodek Kultury w Międzyrzecu Podlaskim