Mikołaj Bogoria Skotnicki

Mikołaj Bogoria Skotnicki (1291–1338) herbu Bogoria – syn Piotra Bogorii Skotnickiego protoplasty rodu Bogoriów, brat Wojciecha Bogorii wojewody sandomierskiego, początkowo komes, wojewoda krakowski, doradca Władysława I Łokietka.

Działalność Edytuj

Właściciel rozległych dóbr w ziemi sandomierskiej i na Podkarpaciu. Fundator i darczyńca klasztoru Cystersów w Koprzywnicy, do którego w roku 1185 sprowadzona została grupa 24 mnichów z francuskiego opactwa Morimond. Komes Mikołaj przekazał na uposażenie swojej donacji część majętności w okolicach Sandomierza, na Podkarpaciu (m.in. Jasło) oraz krakowski Łęg i Kantorowice. Działalność Mikołaja wpisywała się w politykę kolonizacyjno - kulturową Władysława I Łokietka realizowaną przy udziale Zakonu Cystersów, a także w rozpowszechnianie w ówczesnym okresie na ziemiach polskich sprowadzonej relikwii i kultu świętego Floriana.

Bibliografia Edytuj

  • T. Giergiel: Mikołaj Bogoria. Zeszyty Sandomierskie. Biul. Tow. Nauk. Sand. 2003, nr 18
  • M. Łygas, W. Grdeń, M. Winiarski: Małopolska Droga Św. Jakuba. Od Sandomierza do Krakowa. Przewodnik. 2010
  • Z. Wdowiszewski: Ród Bogoriów w Wiekach Średnich. Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego we Lwowie. Tom IX - R. 1928-1929. Kraków 1930
  • Mikołaj z Bogorii herbu Bogoria Internetowy Polski Słownik Biograficzny