Mikołaj Chaustowicz

polski historyk

Mikołaj Chaustowicz[1] (biał. Мікола Валянцінавіч Хаўстовіч, Mikoła Walancinawicz Chaustowicz, ur. 10 sierpnia 1959 we wsi Młynka, rejon słucki obwodu mińskiego[2]) – białoruski literaturoznawca, historyk literatury, wykładowca Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego i Uniwersytetu Warszawskiego.

Mikołaj Chaustowicz
Мікола Валянцінавіч Хаўстовіч
Państwo działania

 Polska

Data i miejsce urodzenia

10 sierpnia 1959
Młynka

Profesor doktor habilitowany nauk humanistycznych
Specjalność: filologia białoruska, literaturoznawstwo białoruskie
Alma Mater

Białoruski Uniwersytet Państwowy

Profesura

25 września 2009

Nauczyciel akademicki
uczelnia

Uniwersytet Warszawski; Wydział Lingwistyki Stosowanej; Katedra Białorutenistyki

ŻyciorysEdytuj

Po ukończeniu szkoły średniej odbył służbę wojskową. W latach 1980–1985 studiował na Wydziale Filologicznym Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego. W 1993 obronił pracę kandydacką pt. Biełaruski litaraturna-hramadski ruch u 30–40-ja hh. XIX st., a w 2003 pracę doktorską pt. Mastacki metad Jana Barszczeuskaha i razwiccio biełaruskaj litaratury 30–40-ch hh. XIX st. W 2009 Prezydent RP nadał mu tytuł profesora[3].

Po ukończeniu studiów pracował jako nauczyciel w rejonie słuckim. W latach 1988–1991 odbył studia aspiranckie w Katedrze Literatury Białoruskiej Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego, gdzie następnie podjął pracę jako wykładowca. W 1993 został wykładowcą Katedry Historii Literatury Białoruskiej Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego, w 2000 stanął na czele Katedry. W 2005 podjął pracę w Katedrze Białorutenistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Jest redaktorem naukowym rocznika „Acta Albaruthenica”.

Wybrane publikacjeEdytuj

Jest autorem ponad 200 publikacji, artykułów i programów nauczania, m.in.:

 • Jan Barszczewski, Wybranyja twory, Mińsk 1998 (red., przedm., kom.)
 • Biełaruskaja litaratura XVIII–XIX stahoddziau. Zbornik tekstau, Mińsk 2000 (red., kom.)
 • XIX stahoddzie. Nawukowa-litaraturny almanach, Mińsk 2000 (red., tłum., kom.)
 • Historyja biełaruskaj litaratury 30–40-ch hh. XIX st., Mińsk 2001
 • Pracy kafiedry historyi biełaruskaje litaratury Biełdziarżuniwiersiteta. Nawukowy zbornik, Mińsk 2001– (red.)
 • Na parozie zabytaje swiatyni. Tworczasć Jana Barszczeuskaha, Mińsk 2002
 • Mastacki metad Jana Barszczeuskaha, Mińsk 2003
 • Ajczyna zdaloku i zblizku. Ihnacy Jackouski i Alaksandar Rypinski, Mińsk 2006
 • Biełaruskaja litaratura. Chrestamatyja. Cz. 1-3, Mińsk 2006 (red.)
 • Droga ku wzajemności. Tom jubileuszowy dedykowany prof. Aleksandrowi Barszczewskiemu, Warszawa 2006 (współred.)
 • Droga ku wzajemności. 50 lat białorutenistyki na Uniwersytecie Warszawskim, Warszawa 2007 (współred.)
 • Życcio i tworczasć Ramualda Padbiareskaha, Mińsk 2008
 • Alaksandar Rypinski. Znajomy i nieznajomy w: „Arche” 5/2009
 • Szlachami da biełaruskasci. Narysy, artykuły, ese, Warszawa 2010

Wybrane przekłady:

PrzypisyEdytuj

 1. forma pisowni imienia i nazwiska, pod którą Chaustowicz publikuje w języku polskim, por. Droga ku wzajemności. 50 lat białorutenistyki na Uniwersytecie Warszawskim (pol.). Katedra Białorutenistyki UW. [dostęp 2011-10-22]. [zarchiwizowane z tego adresu (2008-04-14)].
 2. Хаўстовіч Мікола (biał.). www.mab.org.by. [dostęp 2011-10-22].
 3. Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 września 2009 r. nr 115-10-09 o nadaniu tytułu profesora (M.P. z 2009 r. nr 68, poz. 877).

BibliografiaEdytuj