Mikołaj Gostomski herbu Nałęcz (zm. po 1581 roku) – rotmistrz.

Mikołaj Gostomski
Herb
Nałęcz
Rodzina

Gostomscy herbu Nałęcz

Ojciec

Anzelm Gostomski

Czwarty syn Anzelma.

Poseł na sejm 1572 roku z województwa płockiego[1]. Poseł płocki na sejm elekcyjny 1575 roku[2]

Zwolennik Stefana Batorego. Uczestnik zjazdu w Jędrzejowie w 1576 roku. Poseł na sejm koronacyjny 1576 roku z województwa płockiego[3].

Chorąży rawski od 1576 r. Uczestnik bitwy pod Tczewem (1577), wojny z Carstwem Rosyjskim o Inflanty, brał udział w bitwie pod Pskowem w 1581 r. jako dowódca roty w hufcu Zbarskiego.

Przypisy edytuj

  1. Posłowie ziemscy koronni 1493-1600, pod red. Ireny Kaniewskiej, Warszawa 2013, s. 202.
  2. Ryszard Zieliński, Województwo Płockie w czasie bezkrólewi i na elekcjach, w: Notatki Płockie 3/9, 1958, s. 9, 11.
  3. Posłowie ziemscy koronni 1493-1600, pod red. Ireny Kaniewskiej, Warszawa 2013, s. 234.