Mikołaj Jurjewicz Pac

dygnitarz I Rzeczypospolitej

Mikołaj Jurjewicz Pac herbu Gozdawa (zm. 1545/1546) – łowczy wielki litewski w latach 1510-1542, podkomorzy wielki litewski w latach 1527-1542, wojewoda podlaski w 1543 roku, dzierżawca kamieniecki w 1531 roku, namiestnik ożski i przełomski w 1510 roku, dworzanin hospodarski[1].

Syn Jerzego.

Otrzymał w roku 1515 godność hrabiego Cesarstwa, od 1527 podkomorzy litewski, później wojewoda podlaski od 1543. Ojciec Stanisława i Mikołaja biskupa kijowskiego.

BibliografiaEdytuj

PrzypisyEdytuj

  1. Urzędnicy centralni i dygnitarze Wielkiego Księstwa Litewskiego XIV-XVIII wieku. Spisy". Oprac. Henryk Lulewicz i Andrzej Rachuba. Kórnik 1994, s. 228.