Podkomorzy wielki litewski

Podkomorzy wielki litewski, czy też nadworny litewskiurząd dworski w Wielkim Księstwie Litewskim, odpowiednik podkomorzego nadwornego koronnego, którego obowiązki przejmował, gdy król przebywał na Litwie. W związku z tym, że nie działo się to zbyt często, urząd ten miał znacznie mniejsze znaczenie niż jego odpowiednik w Koronie. Podkomorzy nadworny litewski urzędował na dworze i przyjmował prośby do króla od mieszkańców ziem litewskich.

Urząd podkomorzego litewskiego sprawowali m.in.:

Przypisy

edytuj

Bibliografia

edytuj

Zobacz też

edytuj