Feliks Jan Pac

Feliks Jan Pac herbu Gozdawa (ur. po 1615 w Wilnie, zm. przed 2 lutego 1702 roku) – podkomorzy litewski w latach 1646-1698, stolnik litewski w 1645 roku, cześnik litewski w 1643 roku[1], starosta brasławski, dowgialiski i dziśnieński w 1648 roku[2].

Herb Gozdawa

Syn Piotra, podskarbiego nadwornego i wojewody trockiego, oraz Elżbiety Szemiotówny, córki Wacława Szemiota, podkomorzego żmudzkiego, kasztelana połockiego. Brat: Bonifacego Teofila, Kazimierza, biskupa żmudzkiego i Michała Kazimierza, hetmana wielkiego litewskiego. Trzykrotnie wchodził w związki małżeńskie. Żony: Anna Konstancja Zawiszanka, córka Krzysztofa Zawiszy, kasztelana wileńskiego, ślub 5 VI 1651, zm. 1652; Elżbieta Schmeling, zm. bezpotomnie 1655 oraz Anna Joanna Silberg zu Wischling, ślub 1658, zm. 1692. Z pierwszego małżeństwa miał córkę Krystynę, z trzeciego − dwie córki Sybillę i Annę, obie wstąpiły do benedyktynek mających klasztor przy kościele św. Katarzyny w Wilnie. Sybilla w 1704 r. została wybrana na ksienię.

Został dworzaninem królewskim w 1639 roku, następnie cześnikiem litewskim 1643, stolnikiem litewskim 1645. W 1648 roku był elektorem Jana II Kazimierza Wazy z województwa wileńskiego[3]. 17 października 1655 roku złożył przysięgę na wierność carowi Aleksemu Michajłowiczowi[4].

PrzypisyEdytuj

  1. Urzędnicy centralni i dygnitarze Wielkiego Księstwa Litewskiego XIV-XVIII wieku spisy opracowali Henryk Lulewicz i Andrzej Rachuba, Kórnik 1994, s. 227.
  2. Svffragia Woiewodztw, y Ziem Koronnych, y Wielk. Xięstwa Litewskiego. Zgodnie na Naiaśnieyszego Iana Kazimierza Obranego Krola Polskiego [...]. Dane, między Warszawą, a Wolą, Dnia 17. Listopada, Roku 1648, [b.n.s].
  3. Svffragia Woiewodztw, y Ziem Koronnych, y Wielk. Xięstwa Litewskiego. Zgodnie na Naiaśnieyszego Iana Kazimierza Obranego Krola Polskiego [...]. Dane, między Warszawą, a Wolą, Dnia 17. Listopada, Roku 1648, [b.n.s].
  4. Крестоприводная книга Великого Княжества Литовского 1655 г., w: Памятники истории Восточной Европы. Источники 15-17 вв. Том 4, Moskwa-Warszawa 1999, s. 51-117.

BibliografiaEdytuj