Mikro

przedrostek jednostki miary

Mikro – przedrostek jednostki miary w układzie SI, oznaczający mnożnik 0,000 001 = 10-6 (jedna milionowa)[1]. Do oznaczenia symbolu używa się greckiej litery my (μ). Prefiks pochodzi od greckiego μικρός (mikros), oznaczającego coś bardzo małego.

Symbol przedrostka mikro w układzie SI (µ) ma w systemie UTF-8 kod: U+00B5 (micro sign). W systemie Windows znak mikro (µ) można wywołać kombinacją klawiszy: Alt+0181. W wyjątkowych okolicznościach, gdy użycie litery μ jest niemożliwe, jeden z dokumentów Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (ISO) pozwala na zastąpienie jej literą u[2], np. um zamiast μm, albo uV zamiast μV. W niektórych kontekstach, na przykład w farmacji, mikrogramy bywają zapisywane jako mcg.

PrzypisyEdytuj

  1. David Halliday, Robert Resnik, Jearl Walker, Podstawy Fizyki 1, 2003.
  2. ISO 2955, tabela 2.