Mila polska

historyczna miara długości

Mila polska – historyczna miara długości. Wynosiła ona (w XVIII wieku[potrzebny przypis]) 7 wiorst, czyli 7146 metrów, a od 1819 roku – 8534,31 metra.

Długość mili polskiej była definiowana bardzo różnie w różnych okresach, np. Zygmunt Gloger[1] w 1898 roku podawał m.in. takie wartości historyczne:

 • mila mała = 2500 sążni
 • mila średnia = 3333 sążni
 • mila wielka = 3750 sążni

Ponieważ sążeń był również różnie definiowany w różnych okresach, podanie precyzyjnych przeliczeń na jednostki współczesne jest trudne.

Mapa Radziwiłłowska Tomasza Makowskiego z 1613 r. podaje różne wartości:

 • milliaria magna liczyła 7370 m[2]
 • mediocria liczyła 6336 m
 • communia sive usitata liczyła 5560 m[3]

Przypisy

edytuj
 1. Zygmunt Gloger "Księga rzeczy polskich", 1898. Wydawnictwo Macierzy Polskiej, Druk W.L. Anczyca i Sp. (tekst dostępny online)
 2. Karol Łopatecki, Okoliczności powstania i przydatność wojskowa „Descriptio ducatus Polocensis” Stanisława Pachołowieckiego (1580), Terminus, t. 19: 2017, z. 1, s. 119
 3. Stanisław Alexandrowicz, Mapa Wielkiego Księstwa Litewskiego Tomasza Makowskiego z 1613 r. tzw. „radziwiłłowska”, jako źródło do dziejów Litwy i Białorusi, Studia Źródłoznawcze, t. 10: 1965, s. 3

Bibliografia

edytuj
 • Stanisław Alexandrowicz, Mapa Wielkiego Księstwa Litewskiego Tomasza Makowskiego z 1613 r. tzw. „radziwiłłowska”, jako źródło do dziejów Litwy i Białorusi, Studia Źródłoznawcze, t. 10: 1965;
 • Jarosław Łuczyński, Przestrzeń Wielkiego Księstwa Litewskiego na mapie radziwiłłowskiej Tomasza Makowskiego z 1613 r. w świetle treści kartograficznej i opisowej, ZH, t. 78: 2013, z. 1;
 • Wyjaśnienie: jaka była długość mili słusznej, używanej w r. 1669 w dzisiejszych zachodnich guberniach cesarstwa, Biblioteka Warszawska, t. 2: 1854;
 • Juliusz Kolberg, Porównanie miar i wag teraźniejszych i dawniejszych w Królestwie Polskiem używanych z zagranicznemi, przerobił i powiększył Wilhelm Kolberg, Warszawa 1838;
 • Karol Łopatecki, Okoliczności powstania i przydatność wojskowa „Descriptio ducatus Polocensis” Stanisława Pachołowieckiego (1580), Terminus, t. 19: 2017, z. 1.

Linki zewnętrzne

edytuj