Milibar

jednostka ciśnienia spoza układu SI

Milibar to dawna jednostka ciśnienia atmosferycznego, używana w układach MKSA i CGS.

1 mbar = 10-3 bar = 1 hPa