MilSim (ang. military simulation) – termin oznaczający symulacje działań wojskowych organizowane przez osoby cywilne jako forma rekreacji w terenie. Najbardziej rozpowszechnione w Polsce formy milsimu to rozszerzone odmiany rozgrywek paintballa leśnego i airsoftu[1]. Podczas ich rozgrywania używa się replik broni, najczęściej Air Soft Gun lub (rzadziej) broni do paintball-a czy LaserTaga (szczególnie w krajach, gdzie prawo zabrania użycia replik airsoftowych).

Przebieg rozgrywkiEdytuj

W założeniu rozgrywki mają jak najwierniej odwzorowywać warunki prawdziwego pola walki (wojny, konfliktu zbrojnego), z wywiadem, logistyką, taktyką, strategią. Często rozgrywki trwają ponad 24 godziny, wymagają dobrej kondycji fizycznej i psychicznej (zawierają elementy survivalu), ale też odpowiedniego zasobu wiedzy (np. procedur NATO), szkoleń (często płatnych, organizowanych przez wyspecjalizowane firmy) i wcześniejszego zgrania w indywidualnych zespołach. Milsim jako gra terenowa nie jest ograniczana jedynie do otwartych przestrzeni czy lasów. Często działania stron odbywają się w terenie zabudowanym i w samych budynkach.

Zwykle gracze traktują ogół czynności przygotowawczych do danej gry jako część rozgrywki. Często pojedyncze trafienie w trakcie właściwej gry eliminuje całkowicie z zabawy lub oznacza dla gracza przejście z czynnego udziału do biernego jako pozorant. Nie jest rzadkością połączenie rozgrywki milsimowej z LARP-em[2]. Zwykle po grze dowódcy poszczególnych zespołów są zobowiązani do sporządzenia raportów z akcji tzw. AAR ang.After Action Report.

Od niedawna istnieją pomysły, aby termin milsim poszerzyć również o symulacje działań z zakresu ochrony osób[3].

Jak dotąd największą europejską imprezą określaną jako milsimowa było Berget 5 - The end of Europe, przeprowadzone na wyspie Hemsö koło Härnösand w Szwecji, w dniach 15-17 lipca 2007 r. Ostatecznie jednak wielu uczestników krytykowało organizację imprezy, która była, z racji panującego chaosu organizacyjnego mniej realistyczna, niż powinna[4].

ZasadyEdytuj

Nie istnieją jednolite zasady przeprowadzania milsimów. Istnieje co najmniej kilka podstawowych systemów, które dodatkowo bywają modyfikowane przez organizatorów konkretnych imprez. Najpopularniejsze systemy, oparte na technikach ASG to:

  • CCS i A4[5] - środowisko warszawskie (mazowieckie);
  • CCS-P[6][7] i MCS[8] - środowisko pomorskie;
  • MilSim-COS[9] - środowisko dolnośląskie.
  • CCS-68[10] - środowisko Kurpiowskie (gry tworzone przez Bojową Grupę Milsimową SEKCJA 68);

Przed przeprowadzeniem, teren rozgrywek powinien być wcześniej sprawdzony i przygotowany przez organizatorów gry. Jeżeli jest to teren prywatny, wejście na niego wymaga uzyskania zgody jego właściciela. Należy również poinformować o samej rozgrywce odpowiednie służby (policja, straż leśna).

OprogramowanieEdytuj

MILSIM to również nazwa oprogramowania będącego wojskowym symulatorem treningowym przez C4i Consultants z siedzibą w Calgary, w Kanadzie. Obecnie program używany jest przez armię Stanów Zjednoczonych i siły zbrojne kilku państw Bliskiego Wschodu. Oprogramowanie to jest niedostępne na rynku cywilnym. Aktualnie istnieją jego cztery wersje językowe: angielska, arabska, francuska i portugalska[11].

PrzypisyEdytuj

BibliografiaEdytuj

Linki zewnętrzneEdytuj

  • Winter war – galeria zdjęć z czeskich rozgrywek milsim w stylu Military Paintball.