Mirosław Jerzy Leszka

polski mediewista

Mirosław Jerzy Leszka (ur. 4 kwietnia 1963 w Zgierzu) – historyk, mediewista, bizantynolog, slawista, nauczyciel akademicki, profesor Uniwersytetu Łódzkiego.

ŻyciorysEdytuj

Absolwent historii Uniwersytetu Łódzkiego. Doktorat uzyskał w 1995, habilitację przeprowadził w 2004. Od 1996 adiunkt, a następnie od 2006 profesor nadzwyczajny UŁ w Zakładzie Historii Bizancjum UŁ (od 2003 w Katedrze Historii Bizancjum UŁ). Profesor zwyczajny od 2015 roku.

Zainteresowania badawczeEdytuj

 • związki bizantyńsko-bułgarskie VII-XII w.,
 • dzieje Bułgarii w średniowieczu,
 • uzurpacje w Bizancjum,
 • cesarzowe bizantyńskie,
 • Konstantynopol w okresie wczesnobizantyńskim.

Wybrane publikacje książkoweEdytuj

 • Uzurpacje w cesarstwie bizantyńskim w okresie od IV do połowy IX wieku, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 1999.
 • (współautorzy: Jan Prostko-Prostyński, Sławomir Bralewski, Maciej Kokoszko), Słownik cesarzy rzymskich, Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 2001.
 • Wizerunek władców pierwszego państwa bułgarskiego w bizantyńskich źródłach pisanych (VIII-połowa XII w.), Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2003.
 • (redakcja) Cesarstwo bizantyńskie: dzieje, religia, kultura. Studia ofiarowane profesorowi Waldemarowi Ceranowi przez uczniów na 70-lecie jego urodzin, pod red. Piotra Krupczyńskiego i Mirosława J. Leszki, Łask - Łódź: Oficyna Wydawnicza Leksem 2006.
 • (redakcja) Byzantina Europaea : księga jubileuszowa ofiarowana profesorowi Waldemarowi Ceranowi, red. Maciej Kokoszko i Mirosław J. Leszka, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2007.
 • (redakcja) Średniowieczna wizja świata. Jedność czy różnorodność. Idee i teksty: III Kongres Mediewistów Polskich, Łódź, 22-24 września 2008 roku, pod red. Teresy Wolińskiej, Mirosława J. Leszki, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2009.
 • (redakcja) Konstantynopol: Nowy Rzym. Miasto i ludzie w okresie wczesnobizantyjskim, pod red. Mirosława Leszki i Teresy Wolińskiej, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2011, ​ISBN 978-83-01-16521-5​.
 • (redakcja) Z badań nad wczesnobizantyńskim Konstantynopolem, red. Mirosław J. Leszka, Kirił Marinow, Andrzej Kompa, Łódź: Wydawnictwo: UŁ 2011. Acta Universitatis Lodziensis.
 • Symeon I Wielki a Bizancjum. Z dziejów stosunków bułgarsko-bizantyńskich w latach 893-927, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2013.
 • (współautorzy: Andrzej Kompa, Teresa Wolińska), Mieszkańcy stolicy świata : konstantynopolitańczycy między starożytnością a średniowieczem, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2014.
 • (współautor: Kirił Marinow), Carstwo Bułgarskie: polityka, społeczeństwo, gospodarka, kultura 866-971, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2015.

BibliografiaEdytuj