Mirosław Jerzy Leszka

polski mediewista

Mirosław Jerzy Leszka (ur. 4 kwietnia 1963 w Zgierzu) – historyk, mediewista, bizantynolog, slawista, nauczyciel akademicki, profesor Uniwersytetu Łódzkiego.

Mirosław Jerzy Leszka
Data i miejsce urodzenia

4 kwietnia 1963
Zgierz

profesor nauk humanistycznych
Specjalność: bizantynologia, historia średniowieczna
Alma Mater

Uniwersytet Łódzki

Doktorat

14 grudnia 1995

Habilitacja

19 lutego 2004

Profesura

22 stycznia 2016

Nauczyciel akademicki
Uczelnia

Uniwersytet Łódzki

Życiorys edytuj

Absolwent historii Uniwersytetu Łódzkiego. Doktorat uzyskał w 1995, habilitację przeprowadził w 2004. Od 1996 adiunkt, a następnie od 2006 profesor nadzwyczajny UŁ w Zakładzie Historii Bizancjum UŁ (od 2003 w Katedrze Historii Bizancjum UŁ). Profesor zwyczajny od 2015 roku.

Zainteresowania badawcze edytuj

 • związki bizantyńsko-bułgarskie VII-XII w.,
 • dzieje Bułgarii w średniowieczu,
 • uzurpacje w Bizancjum,
 • cesarzowe bizantyńskie,
 • Konstantynopol w okresie wczesnobizantyńskim.

Wybrane publikacje książkowe edytuj

 • Uzurpacje w cesarstwie bizantyńskim w okresie od IV do połowy IX wieku, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 1999.
 • (współautorzy: Jan Prostko-Prostyński, Sławomir Bralewski, Maciej Kokoszko), Słownik cesarzy rzymskich, Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 2001.
 • Wizerunek władców pierwszego państwa bułgarskiego w bizantyńskich źródłach pisanych (VIII-połowa XII w.), Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2003.
 • (redakcja) Cesarstwo bizantyńskie: dzieje, religia, kultura. Studia ofiarowane profesorowi Waldemarowi Ceranowi przez uczniów na 70-lecie jego urodzin, pod red. Piotra Krupczyńskiego i Mirosława J. Leszki, Łask - Łódź: Oficyna Wydawnicza Leksem 2006.
 • (redakcja) Byzantina Europaea : księga jubileuszowa ofiarowana profesorowi Waldemarowi Ceranowi, red. Maciej Kokoszko i Mirosław J. Leszka, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2007.
 • (redakcja) Średniowieczna wizja świata. Jedność czy różnorodność. Idee i teksty: III Kongres Mediewistów Polskich, Łódź, 22-24 września 2008 roku, pod red. Teresy Wolińskiej, Mirosława J. Leszki, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2009.
 • (redakcja) Konstantynopol: Nowy Rzym. Miasto i ludzie w okresie wczesnobizantyjskim, pod red. Mirosława Leszki i Teresy Wolińskiej, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2011, ISBN 978-83-01-16521-5.
 • (redakcja) Z badań nad wczesnobizantyńskim Konstantynopolem, red. Mirosław J. Leszka, Kirił Marinow, Andrzej Kompa, Łódź: Wydawnictwo: UŁ 2011. Acta Universitatis Lodziensis.
 • Symeon I Wielki a Bizancjum. Z dziejów stosunków bułgarsko-bizantyńskich w latach 893-927, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2013.
 • (współautorzy: Andrzej Kompa, Teresa Wolińska), Mieszkańcy stolicy świata : konstantynopolitańczycy między starożytnością a średniowieczem, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2014.
 • (współautor: Kirił Marinow), Carstwo Bułgarskie: polityka, społeczeństwo, gospodarka, kultura 866-971, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2015.

Bibliografia edytuj