Mohyłowie

Mohyłowie (rum. Movilești) – bojarski ród mołdawski, herbu Mohyła, który dzięki pokrewieństwu z Muszatowiczami oraz poparciu polskich rodów magnackich sięgnął po tron mołdawski na przełomie XVI i XVII w.

Herb rodu Mohyłów (1599)
herb Mohyła

Według legendy, początki potęgi rodu sięgają czasów Stefana Wielkiego, kiedy jej protoplasta Purice miał być nagrodzony przez wielkiego hospodara wielkimi dobrami za podanie konia w czasie bitwy i przyjął wówczas nazwisko Movilă. W XVI w. Mohyłowie związali się węzłami pokrewieństwa z dynastią Muszatowiczów – wieli logofet Ion Mohyła poślubił Marię, córkę Piotra Raresza. Pod koniec XVI w. Mohyłowie objęli tron hospodarski w Mołdawii, a wkrótce także – chwilowo – na Wołoszczyźnie. Często wspierali ich magnaci polscy – m.in. Jan Zamoyski, związani przez małżeństwa z Mohyłami Stefan Potocki, Samuel Korecki i Michał Wiśniowiecki. Ostatnim panującym przedstawicielem rodu był Mojżesz Mohyła, który w 1634 musiał uciekać do Polski. Z rodu tego pochodził także Piotr Mohyła (zm. 1634), znany metropolita kijowski, uznany później za świętego.

Drzewo genealogiczneEdytuj

BibliografiaEdytuj

  • I. Czamańska, Mohyłowie [w:] Słownik dynastii Europy, red. J. Dobosz, M. Seweryński, Poznań 1999, s. 270-272.
  • J. Demel, Historia Rumunii, Wrocław 1970.