Monarchistyczna Organizacja Wszechstanowa

polskie ugrupowanie monarchiczne okresu II Rzeczypospolitej

Monarchistyczna Organizacja Wszechstanowapolskie ugrupowanie monarchiczne okresu II Rzeczypospolitej.

Monarchistyczna Organizacja Wszechstanowa
Lider

Andrzej Sapiecha (ostatni)

Data założenia

1926

Data rozwiązania

1930

Ideologia polityczna

monarchizm

Historia edytuj

Ugrupowanie założył w styczniu 1926 roku poseł PSL „Wyzwolenie” Aleksy Ćwiakowski. Początkowo funkcjonowało pod nazwą Monarchistyczna Organizacja Włościańska[1]. Programem partii było przekonanie chłopów do poparcia idei monarchii, jako ustroju zapewniającego silną władzę państwową i dbającego o sprawność i praworządność administracji[2].

Wśród innych organizacji monarchistycznych projekt Ćwiakowskiego został przyjęty pozytywnie, już w lipcu tego samego roku w częstochowskim w lokalu poselskim Ćwiakowskiego odbyło się spotkanie przedstawicieli różnych organizacji monarchistycznych, a 8 września zorganizowano na Jasnej Górze zjazd monarchistów z całej Polski, w którym wzięło udział ponad 600 uczestników z całego kraju. Efektem zjazdu było zjednoczenie większości środowisk monarchistów w Monarchistycznej Organizacji Wszechstanowej, której dawano duże szanse w wyborach parlamentarnych[2].

Kosztem szerokiego zjednoczenia było jednak rozmycie propozycji programowych, w tym zapisanie w programie partii umocnienia religii katolickiej, liberalizacji gospodarki i budowa silnej armii. Nowa organizacja była szykanowana przez autorytarne władze państwowe, jednak nawet bez nich cieszyła się nikłym poparciem i w wyborach zdobyła jedynie 0,5% głosów, a sam Ćwiakowski nie wystartował w wyborach, gdyż władze w ramach represji uniemożliwiły mu start, unieważniając listę partii w okręgu częstochowskim[2].

W grudniu 1928 Ćwiakowski utracił pozycję lidera partii na rzecz Zygmunta Platera, a następnie Andrzeja Sapiechy. Przejęcie w ruchu dominującej roli przez arystokrację przyniosło jednak dalszy spadek poparcia i w efekcie w wyborach w 1930 roku MOW uzyskało jedynie 1816 głosów. Wkrótce potem działalność partii została zakończona[2].

Zobacz też edytuj

Wykaz literatury uzupełniającej: Monarchistyczna Organizacja Wszechstanowa.

Przypisy edytuj

  1. Monarchistyczna Organizacja Wszechstanowa, [w:] Encyklopedia PWN [dostęp 2022-02-01].
  2. a b c d Jarosław Kapsa, Historie Jarosława Kapsy. Opowieść 39 [online], 9 lipca 2013 [zarchiwizowane z adresu 2017-07-06].