Mostek (chemia)

połączenie dwóch fragmentów związku chemicznego za pomocą wiązania, atomu lub prostego łańcucha atomów

Mostek – w chemii, połączenie dwóch fragmentów związku chemicznego za pomocą wiązania, atomu lub prostego łańcucha atomów[1]. Mostki mogą łączyć dwie grupy funkcyjne lub istotne fragmenty strukturalne cząsteczki (np. w cystynie mostek dwusiarczkowy łączy dwie reszty cysteinowe) lub może być elementem związku policyklicznego (np. związki bicykliczne zbudowane są z trzech mostków łączących się przy tzw. atomach przyczółkowych)[2].

Bicyklo[3.1.0]heksan, związek bicykliczny zawierający 3 mostki o długości 3, 0 i 1 atomu

PrzypisyEdytuj

  1. Bridge, [w:] A.D. McNaught, A. Wilkinson, Compendium of Chemical Terminology (Gold Book), S.J. Chalk (akt.), International Union of Pure and Applied Chemistry, wyd. 2, Oxford: Blackwell Scientific Publications, 1997, DOI10.1351/goldbook.B00736, ISBN 0-9678550-9-8 (ang.).
  2. Rule A-31. Bicyclic Systems (BRIDGED HYDROCARBONS). Advanced Chemistry Development, Inc.. [dostęp 2009-07-02]. (ang.).