Mostek dwusiarczkowy

mostek utworzony przed dwa atomy siarki

Mostek dwusiarczkowy (disiarczkowy), wiązanie dwusiarczkowe, mostek disulfidowymostek utworzony przez dwa atomy siarki (-S-S-) dwóch cząsteczek tego samego związku chemicznego lub różnych związków. Substancje zawierające takie mostki noszą nazwę disulfidów.

Mostek dwusiarczkowy

W białkach wiązania dwusiarczkowe powstają między atomami siarki dwóch reszt cysteinowych, dając cystynę. Ma to duże znaczenie w tworzeniu struktury trzeciorzędowej białka.