Mukoproteinyglikoproteiny, w których składnik sacharydowy stanowi relatywnie dużą (do 50% wag.) część masy. Mukoproteiny, wydzielane przez gruczoły ślinowe, nadają ślinie lepkość i ułatwiają połykanie, wydzielane do torebek stawowych pełnią niejako funkcję smaru między ruchomymi powierzchniami w szkieletach kręgowców.