Museion (pismo)

Museion – miesięcznik wydawany w Paryżu i Krakowie w latach 19111913 (od 1912 tylko w Krakowie) pod redakcją Władysława Kościelskiego i Ludwika Hieronima Morstina. Do stałych współpracowników należeli K. Morawski i Tadeusz Sinko. Pismo poświęcało swe łamy literaturze i sztuce, zwalczało estetykę modernizmu. Publikowało utwory Jana Kochanowskiego, Szymona Szymonowica, a także przekłady utworów literatury greckiej i rzymskiej. Z poetów współczesnych prezentowano twórczość Leopolda Staffa.

Museion
Częstotliwość

miesięcznik

Państwo

 Austro-Węgry

Pierwszy numer

1911

Ostatni numer

1913

O malarstwie i rzeźbie pisali A. Potocki, Jan Alfred Lauterbach, Z. Lubicz-Zaleski. Nad staranną szatą graficzno-edytorską czuwał kierownik artystyczny Wacław Borowski.

Pismo uznawane jest za ostatni znaczący periodyk literacko-artystycznej Młodej Polski.

BibliografiaEdytuj

  • Encyklopedia Krakowa, wyd. PWN, Warszawa-Kraków 2000.