Mutacja letalna

niekorzystna mutacja genetyczna

Mutacja letalna – niekorzystna mutacja genetyczna powodująca wystąpienie w organizmie wady lub wad upośledzających funkcjonowanie organizmu w stopniu znacznym i w konsekwencji śmierć jeszcze we wczesnych stadiach rozwojowych, na etapie zarodka, płodu rzadziej zaraz po porodzie, często przedwczesnym.

Do takich wad należy np. hemofilia u kobiet lub buldogowatość głowy u bydła. Gen warunkujący wadę letalną jest najczęściej recesywny i jako taki przechodzi z pokolenia na pokolenie, co jakiś czas się ujawniając. Pierwszy raz mutacja letalna u zwierząt została opisana w 1905 przez Luciena Cuénota, a u roślin w 1908 przez Erwina Baura[1].

PrzypisyEdytuj

  1. Timeline of Genomics (1901–1950). „Genomics, Proteomics & Bioinformatics”. 2 (2), s. 134, 2004-05. DOI: 10.1016/S1672-0229(04)02019-4. (ang.).