Muzułmanin

Muzułmanin (z arab. مسلم (muslim) – poddany Bogu), mahometanin – wyznawca islamu.

Modlitwa muzułmanów (salat) w Kairze (mal. J.-L. Gérôme, 1865)

W Koranie termin ten odnosi się tylko do wyznawców religii muzułmańskiej.

Nieakceptowane przez wyznawców islamu jest często spotykane w Europie określenie „mahometanin” w znaczeniu wyznawcy religii proroka Mahometa (historycznie stosowane w różnych językach i ogólnie zrozumiałe w kulturze europejskiej), a zupełnie nie do przyjęcia jest określenie „wyznawca Mahometa”, ponieważ Mahomet nie jest uznawany za Boga, tylko za proroka. Obydwa określenia mogą urażać uczucia religijne muzułmanów, gdyż skupianie większej uwagi na Mahomecie niż na Allahu uznawane jest za „przydawanie towarzyszy Allahowi”, czyli najcięższy grzech: naruszenie pierwszego filaru islamu.

Rzeczownik muzułmanin używany na określenie wyznawcy islamu piszemy małą literą, natomiast dużą literą (Muzułmanin) wtedy, gdy mowa o przedstawicielu grupy etnicznej w dawnej Jugosławii (patrz: Muzułmanie z narodowości).

Pojęcie muzułmanin obecnie jest bardzo często mylone lub utożsamiane z pojęciem islamista. W istocie muzułmanin to wyznawca islamu, natomiast islamista to zwolennik doktryny politycznej, zwanej islamizmem.