Naczelnik Harcerzy Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej

Naczelnik Harcerzy ZHR - instruktor ZHR, w stopniu harcmistrza, który został wybrany przez instruktorów spośród kandydatów na tę funkcję na Zjeździe ZHR. Należy do Rady Naczelnej ZHR oraz Naczelnictwa, kieruje Organizacją Harcerzy i jest przełożonym instruktorów.

Kompetencje Naczelnika ZHREdytuj

  • przyjmuje i zwalnia instruktorów,
  • wnioskuje o uchwalenie Regulaminu Instruktorskiego do Naczelnictwa,
  • wnioskuje o uchwalenie regulaminu ruchów programowo-metodycznych o zasięgu ogólnopolskim do Naczelnictwa,

Naczelnik ZHR (przed podziałem na organizację harcerzy i organizację harcerek)Edytuj

Naczelnicy Harcerzy ZHREdytuj

PrzypisyEdytuj

  1. Motywując decyzję przyczynami osobistymi, hm. Sebastian Grochala złożył rezygnację z funkcji Naczelnika Harcerzy i z dniem 21 marca 2015 roku przestał pełnić tę funkcję, co zostało podane do wiadomości w rozkazie Przewodniczącej ZHR L3/2015 w dniu 22 marca 2015 roku. Dla zapewnienia ciągłości pracy Organizacji Harcerzy, do dnia wyboru nowego Naczelnika Harcerzy, do kierowania bieżącymi działaniami Organizacji Harcerzy i Głównej Kwatery Harcerzy wskazany został Wicenaczelnik Harcerzy hm. Piotr Wiśnioch.