Nadłabski krąg kulturowy

Nadłabski krąg kulturowy – stanowiska tej jednostki występowały w dorzeczu Łaby od początku okresu rzymskiego.

Orientacyjny zasięg kultur archeologicznych ok. III w. n.e.

     kultura przeworska

     nadłabski krąg kulturowy

     kultura wielbarska

     kultury bałtyjskie

     kultura zarubiniecka

     kultura czerniachowska

     kultura kijowska

     Cesarstwo rzymskie

Cechy charakterystyczne:

  • ceramika zdobiona radełkiem.
  • zapinki.
  • obrządek ciałopalny, występowały czyste groby popielnicowe, bez przystawek, czasem nakrywane misą. Wyposażeniem nawiązują do kultury przeworskiej.
  • występowanie grobów zastępczych – grób z wyposażeniem bez szczątków zmarłego.
  • występowanie w grobach żywicy urnowej – grudki organicznej żywicznej substancji, która podczas kremacji wydawała wonne zapachy.
  • grupowanie grobów męskich i żeńskich na cmentarzysku.

Występowały także groby książęce z licznymi importami rzymskimi, co może być świadectwem istnienia ośrodków władzy, dla których pracowały lokalne warsztaty (według wzorców rzymskich).

Krąg rozpadał się na liczne grupy lokalne odpowiadające zapewne siedzibom poszczególnych odłamów Swebów[1].

Zobacz teżEdytuj

PrzypisyEdytuj

  1. Okres wpływów kultury prowincjonalno-rzymskiej. Kultury archeologiczne. W: K. Godłowski J.K. Kozłowski: Historia starożytna ziem polskich. Warszawa: PWN, 1985, s. 132. ISBN 83-01-04227-3.

BibliografiaEdytuj